Prospectus

nl en

Klinische Epidemiologie

Course
2021-2022

Toegangseisen

Studenten van het Honours College Geneeskunde die zich verder willen verdiepen in klinisch wetenschappelijk onderzoek zijn geschikt voor dit traject.

Beschrijving

Het traject Klinische Epidemiologie bestaat uit vijf cursussen bij de afdeling Klinische Epidemiologie, diverse cursussen statistiek en het doen van een extra onderzoeksstage. Studenten stellen hierbij samen met een mentor een programma samen. Dit traject biedt de studenten een grote keuzevrijheid (je hoeft niet alle onderdelen te volgen) en geeft ook de mogelijkheid om onderdelen buiten het LUMC te volgen.

In de track zitten de volgende activiteiten:

Jaar 2 geneeskunde:
Activiteit 1: Introductie klinisch wetenschappelijk onderzoek (4 ECTS) - 3010HC050X - waarde 300
Gedurende deze cursus worden worden vier onderzoeksvragen uit de praktijk samen met klinisch onderzoekers verkend. De cursus bestaat uit veel zelfstudie, discussie en het meelopen bij een onderzoeksafdeling naar keuze. De 12 bijeenkomsten worden gehouden tussen september en januari van het tweede jaar geneeskunde.

Activiteit 2: Cursus Rothman (3 ECTS) - 3010HC060X - waarde 400
Gezamenlijk wordt een inleidend boek (Epidemiology: An Introduction van Kenneth Rothman) plus wetenschappelijke artikelen gelezen en kritisch beoordeeld, onder leiding van AIO’s en stafleden van de afdeling Klinische Epidemiologie. De cursus vindt plaats tijdens 12 wekelijkse bijeenkomsten van januari tot en met juni en wordt afgesloten met een mondeling tentamen.

Activiteit 3: Onderzoeksstage tijdens zomervakantie (4-8 ECTS) - 3010HC120Y - waarde 300
Deze activiteit betreft een (korte) onderzoeksstage in de zomervakantie tussen het tweede en derde bachelorjaar. De stages vallen tevens onder onderzoek op eigen initiatief. Er kunnen 4 tot 8 ECTS worden verkregen.

Jaar 3 geneeskunde:
Activiteit 4: Masterclass Klinisch Onderzoek en Epidemiologie in Noordwijk (3 ECTS) - 3010HC070X - waarde 400
Normaal organiseert de afdeling Klinische Epidemiologie deze masterclass op Schiermonnikoog, maar deze cursus is een variant hierop die in Noordwijk plaatsvindt. Tijdens de masterclass (van twee ‘weekenden’ in februari en maart) zullen alle belangrijke aspecten van methodologie van klinisch onderzoek aan bod komen. Daarnaast worden opdrachten uitgevoerd en wordt de cursus afgesloten met een mondeling tentamen.

Activiteit 5: Journal club: dagelijkse toepassingen van de epidemiologie (3 ECTS) - 3010HC080X - waarde 400
Deze cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten tussen september en december in jaar 3 van de geneeskundeopleiding. Studenten kiezen hierbij zelf artikelen om te presenteren en te bespreken.

Activiteit 6: Dwalingen in de Methodologie (2 ECTS) - 3010HC090X - waarde 400
Verschillende artikelen uit het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) worden in wekelijkse bijeenkomsten gepresenteerd en kritisch doorgenomen. De cursus vindt plaats tussen januari en juni en is 2 ECTS waard.

Activiteit 7: Epidemiologie doceren (1-3 ECTS) - 3010HC100X - waarde 400
In deze activiteit leer je onderwijsvaardigheiden binnen de epidemiologie en klinisch onderzoek. Je gaat minstens vijf werkgroepen geven onder begeleiding van je mentor alvorens een goede voorbereiding te hebben gehad. Gedurende verschillende bijeenkomsten bereid je je hierop voor.

Activiteit 8: Bezoek Epidemiologie Congres (1 ECTS) - 3010HC110X - waarde 300
Je bezoekt gezamenlijk een twee- à driedaags congres van bijvoorbeeld de Vereniging voor Epidemiologie: het WEON. Uiteraard bereid je je eerst goed voor samen met je mentor. Met deze activiteit kun je 1 studiepunt verdienen.

Activiteit 9: Onderzoeksstage (≥6 ECTS) - 3010HC140Y - waarde 400
Deze stage is optioneel en in overleg met je mentor. Je hebt onder andere de mogelijkheid om tijdens je stage een meta-analyse te doen, een methodologisch essay te schrijven, aan een klein project mee te werken, mee te draaien in lopend onderzoek of zelfs een eigen onderzoek te verrichten! Voor de onderzoeksstage staat een variabel aantal ECTS met een minimum van 6.

NB: voor de aantekening ‘klinische onderzoek’ op je Honourscertificaat dienen de activiteiten van epidemiologische aard te zijn: dit houdt in dat 15 ECTS of meer met de aangeboden cursussen moeten zijn behaald en 6 ECTS of meer met stage(s).

Onderwijsvorm

Voor dit onderwijs wordt onder meer gebruik gemaakt van bijeenkomsten, zelfstudie, excursies en stages.

Toetsing

Activiteiten van de track ‘Klinische Epidemiologie’ worden afgesloten met onder andere mondelinge tentamens, verslagen, presentaties en opdrachten.

Aanmelding

Aanmelden voor de Klinische Epidemiologie track gaat via de aanmelding voor het honours college Geneeskunde. Belangrijk om te vermelden is dat deze track voor een beperkte groep studenten toegankelijk zal zijn (groepsomvang: maximaal 24 studenten). Er wordt daarom ook gekeken naar het cijfergemiddelde in het eerste jaar (een richtlijn is een gemiddelde van een 7.0 of hoger).

Contact

Bij vragen kun je de trajectcoördinator van Klinische Epidemiologie (dr. Astrid van Hylckama-Vlieg) een mail sturen: a.van_hylckama_vlieg@lumc.nl. Voor algemene vragen over het Honours College Geneeskunde kun je contact opnemen met de coördinator dr. Nelleke Gruis (gruis@lumc.nl).