Prospectus

nl en

Onderzoek op eigen initiatief

Course
2021-2022

Toegangseisen

Studenten van het Honours College Geneeskunde met interesse in medisch-wetenschappelijk onderzoek kunnen deze track volgen. Verder zijn er geen specifieke toegangseisen behalve dat zelf geregelde stages niet vrijblijvend zijn en er dus een serieuze inzet van je wordt verwacht.

Beschrijving

Het onderzoek op eigen initiatief is een programma voor studenten die vooral zelf onderzoek willen doen, maar niet willen kiezen uit één van de aangeboden trajecten van het Honours College Geneeskunde. Dit traject biedt studenten de mogelijkheid om naast de reguliere studie verschillende zelfgekozen onderzoeksstages te lopen binnen het lopend basaal en klinisch onderzoek zoals dit in het LUMC uitgevoerd wordt.

Voor het onderzoek op eigen initiatief kunnen er drie verschillende soorten stages gelopen worden die hieronder worden besproken. Je hoeft ze niet alle drie te volgen: het volgen van alleen de oriënterende stage is ook mogelijk. Hier leer je stapsgewijs hoe je zelf een onderzoek uitvoert en wordt dit ook getest in de praktijk. Daarnaast is het belangrijk dat je reflecteert op de stage om te zien wat je allemaal hebt geleerd, wat je leuk vond en wat je nog kunt verbeteren.

Oriënterende stage (1-6 ECTS) - 3010HC120Y - 3010HC121Y - 3010HC122Y - waarde 300
Tijdens de oriënterende stage loop je mee op een afdeling met onderzoekers die bepalen welke taken je allemaal mag verrichten. Hierdoor maak je kennis met het onderzoek dat op de betreffende afdeling verricht wordt. Zo word je geïntroduceerd aan het zelf voorbereiden van een onderzoek! Tijdens en na de stage schrijf je een kort verslag over het onderzoek met daarin eventueel jouw contributie. Je kunt maximaal 3 orienterende stages volgen. Hiervoor vallen maximaal 6 ECTS per stage te verdienen.

Voorbereidende stage (1-8 ECTS) - 3010HC130Y - 3010HC131Y - waarde 300
Studenten die tijdens de oriënterende fase inzicht krijgen voor een eigen onderzoek kunnen aan het eind van de oriënterende fase volgens een vast format een onderzoeksvoorstel schrijven. Hierbij leer je exact hoe je een onderzoek moet voorbereiden en wordt je zelf ook voorbereid op je eigen onderzoeksstage. Het belangrijkste doel is dat je leert hoe je een projectvoorstel schrijft. Vervolgens moet je voorstel goedgekeurd worden door de wetenschapstagecommissie (WSC) van de opleiding geneeskunde. Voor deze stage vallen maximaal 8 ECTS te krijgen.

Langdurige stage (10-30 ECTS) - 3010HC140Y - niveau 400 en 3010HC150Y - waarde 500
De voorbereidende stage kan vervolgd worden door een langdurige stage. Aan dit type stage kunnen alleen ECTS worden toegekend als de WSC vooraf haar goedkeuring heeft gegeven aan het onderzoek. Je leert onderzoeksvragen te formuleren en te beantwoorden en bouwt ervaring op in het vakgebied waar je onderzoek in doet. Je maakt ook kennis met verschillende methoden en ontwikkelt probleemoplossende vaardigheden. Je sluit je stage af in de vorm van een wetenschappelijk artikel. Aan deze stage kunnen maximaal 30 studiepunten (ECTS) worden toegekend.

Onderwijsvorm

Het onderwijs van de track ‘Onderzoek op eigen initiatief’ is in de vorm van stages.

Toetsing

Voor elke stage moeten twee verslagen worden geschreven: een verslag met wat je allemaal hebt gedaan (minimaal 2 A4) en een reflectieverslag. Daarnaast moet in een urenregistratieformulier worden bijgehouden hoeveel werk de stage is geweest en soms zijn aanvullende documenten nodig zoals een onderzoeksvoorstel. Het aantal ECTS dat je kunt krijgen voor een stage hangt hier vanaf. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat voor elke soort stage een maximum aantal studiepunten vaststaat. Indien aan alle voorwaarden voldoende is voldaan, zullen de studiepunten worden toegekend in uSis.

Aanmelding

Aanmelden voor ‘Onderzoek op eigen initiatief’ gaat via de aanmelding voor het honours college Geneeskunde.

Contact

Voor vragen of meer informatie over ‘Onderzoek op eigen initiatief’ kun je terecht bij dr. Carolina Jost (c.r.jost@lumc.nl) of dr. Nelleke Gruis, de coördinator van het Honours College Geneeskunde (gruis@lumc.nl of n.a.gruis@lumc.nl). Meer informatie is ook te vinden in de map ‘Onderzoek op eigen initiatief’ op de Brightspacepagina ‘Honours College Geneeskunde’.