Prospectus

nl en

Boekwetenschap in de praktijk

Course
2021-2022

Toegangseisen

Dit onderdeel is alleen toegankelijk voor studenten die zich hebben ingeschreven voor de BA Minor Boek, boekhandel en uitgeverij. Het maximum aantal deelnemers aan de minor is achtentwintig (28), plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving.

Beschrijving

Aan de hand van een specifieke boekhistorische invalshoek wordt door de studenten zelfstandig onderzoek verricht. Het onderzoek zal zo veel mogelijk plaatsvinden aan de hand van Leids materiaal en/of Leidse collecties.

Leerdoelen

Het vertrouwd worden met de praktijk van boekhistorisch onderzoek in bibliotheken en archieven.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

  • Excursie

Toetsing en weging

Toetsing

Tussenopdrachten en mondelinge presentatie (30%); schriftelijk eindwerkstuk (70%).

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met (ii) aanvullende eisen. Deze aanvullende eisen betreffen in de regel dat een of meer van de deeltoetsen altijd voldoende moeten zijn.

Inzage en nabespreking

n.v.t.

Literatuurlijst

M.T.G.E. van Delft & C. de Wolf (eindred.), Bibliopolis. Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland (Zwolle/Den Haag, 2003) (ook te raadplegen via Bibliopolis, en nader op te geven literatuur

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over Usis vind je op de website. Bij problemen met inschrijven voor vakken kan men het secretariaat raadplegen; mail naar: Onderwijsadministratie Arsenaal

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal