Prospectus

nl en

Chinese history to 1911

Course
2021-2022

Toegangseisen

Er is een limiet aan het aantal studenten dat kan deelnemen in dit college. Voorkeur zal worden verleend aan eerstejaarsstudenten in de BA Chinastudies.

Beschrijving

Deze cursus biedt een overzicht van de geschiedenis van de Chinese maatschappij tot 1911. Wij behandelen het begin van de Chinese geschiedenis, de totstandkoming van het eerste keizerrijk, de economische, sociale, politieke, en culturele veranderingen onder de daaropvolgende dynastieën, en leren ook over de verbreiding van de Chinese invloedssfeer in Oost-Azië en de wijdere wereld. Wij werken chronologisch maar ogen vooral op het verwerven van een inzicht in de voornaamste historische ontwikkelingen, personen en evenementen door de tijd heen. Vermits het gaat om een eerste overzicht gaan we in op een ruim gamma van onderwerpen zoals sociale structuren, het politieke landschap, economische en technologische ontwikkelingen, religieuze praktijken, kunst, intellectuele en literaire tradities. Door middel van het lezen van primaire bronnen in vertaling en de analyse van historische problemen word je hier ook ingeleid tot het historische denken en de praktijk van de geschiedschrijving.

Leerdoelen

 • feitelijke kennismaking met de geschiedenis van China

 • eerste inzicht in de analyse van geschiedenis

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing

De toetsing bij dit college bestaat uit twee onderdelen:

 • schriftelijk multiple-choice deeltentamen (20%)

 • schriftelijk multiple-choice eindtentamen (80%)

Weging

Zie boven.

Herkansing

De eindtoets moet met een voldoende (5,5 of hoger) worden gehaald. Studenten met een onvoldoende (5,49 of lager) op de eindtoets of een onvoldoende als gewogen gemiddelde van tussentoets en eindtoets hebben recht op een herkansing over het geheel (100%).

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Verplicht:

 • Hansen, Valerie. The Open Empire: A History of China to 1800. New York: W.W. Norton & Company, 2015.
  Of een latere editie. De Studievereniging Sinologie (www.svsleiden.nl) kan eventueel helpen bij de aanschaf van dit boek.
  Daarnaast worden passages uit het volgende boek gebruikt:

 • Ebrey, Patricia Buckley. Chinese Civilization: A Sourcebook. New York: Free Press, 1993.
  Dit boek hoeft niet worden aangeschaft en zal t.z.t. geplaatst worden op de leesplank van het college in de East-Asian Library.

Inschrijven

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook Inschrijven voor vakken en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie De Vrieshof

Opmerkingen

Geen