Prospectus

nl en

Audiovisuele journalistiek

Course
2021-2022

Tekst is onder voorbehoud

Toegangseisen

Dit vak is alleen te volgen als onderdeel van de minor Journalistiek en Nieuwe Media (30 EC). Om te kunnen starten met een minor moet je minimaal het Bindend Studie Advies (45 EC) hebben behaald.

Beschrijving

Bij het vak Audiovisuele Journalistiek wordt het perspectief van de journalist, de maker, gekozen. Studenten moeten inzicht krijgen in de afwegingen (keuzes) die journalisten en redacties dagelijks maken: Aan welk nieuws, aan welke kwesties, moet er aandacht besteed worden en op hoe kunnen deze verhalen het best worden verteld? Hoe kom je aan je informatie en hoe weet je of de informatie te vertrouwen is (is er naast een algemeen belang ook een specifiek belang bijvoorbeeld dat van de voorlichter/woordvoerder?); Welke verantwoordelijkheid heeft de journalist zowel naar de ontvanger van informatie als ook naar de bron?
De theorie van het métier wordt uitvoerig besproken, maar er ligt een sterk accent op de praktische kant van de journalistiek. Geleerd worden de ‘tricks of the trade’: het concreet vertalen van een idee (onderwerp) naar een daadwerkelijk journalistiek item.

In deze cursus ligt de nadruk op de audiovisuele journalistiek (radio en televisie). Maar ook het maken van een journalistiek onderwerp voor het web komt aan bod. Alle aspecten komen aan de orde die bij de voorbereiding van een onderwerp horen: van hoe een idee te bedenken tot voor wie het onderwerp is bestemd (doelgroep). De journalistieke aanpak wordt onderwezen en geoefend, zoals het interviewen en het doen van research voorafgaand aan een productie. De student leert ‘kijken’ en ‘luisteren’, leert wat montage, en (filmische)vormgeving is. Uiteindelijk gaat het ook over de kunst hoe een verhaal te vertellen, wat het basiskenmerk is voor een reporter.

Er zijn instructiebijeenkomsten cameratechniek en montage.

De verschillende audiovisuele genres worden bestudeerd. Wat betekent dat zowel de nieuws- en achtergrondjournalistiek wordt verkend als de documentaire journalistiek.

Van studenten wordt verwacht dat ze, in ieder geval voor de duur van de cursus, op de hoogte zijn van de actualiteit - wat niet meer betekent dan het lezen van kranten, weekbladen en het luisteren naar radio en het kijken naar televisie.

Leerdoelen

Na afronding van het programma hebben studenten kennis van en inzicht in:

 • De specifieke kwaliteiten van audio en video ten op zichte van teksten als medium om een journalistiek verhaal te vertellen.

 • De verschillende journalistieke audiovisuele genres.

 • De verantwoordelijkheden van een audiovisueel journalist jegens bronnen en degenen die in de productie 'figureren' en jegens het publiek.

 • De afwegingen die redacties van nieuws-, en actualiteitenrubrieken maken.

En daarmee samenhangende vaardigheden op het gebied van:

 • Het produceren, opnemen en monteren van audiovisuele producties.

 • Het reflecteren over de wijze waarop een specifieke audiovisuele productie, een rubriek of de audiovisuele journalistiek als geheel omgaat met een bepaald nieuwsfeit.

 • Het beargumenteerd maken van journalistieke keuzes betreffende onderwerp en aanpak van audiovisuele items.

 • Het interviewen voor audiovisuele producties en het schrijven van voice-overs.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Audiovisuele producties

 • Schrijfopdrachten

Weging

 • Audiovisuele producties (70%)

 • Schrijfopdrachten (30%)

Elk van de audiovisuele producties moet met een voldoende worden beoordeeld.

Herkansing

Studenten kunnen een productie die als onvoldoende is beoordeeld herkansen. De docenten bepalen of dat kan door door de productie aan te passen of dat er een nieuw onderwerp moet worden gekozen.

Inzage en nabespreking

De audiovisuele producties worden op verschillende wijzen besproken. Soms individueel, soms in kleine groepen een enkele maal in het college met de gehele groep.

Literatuur

Zal z.s.m. bekend gemaakt worden

Aanmelden

Studenten van de Minor Journalistiek en Nieuwe Media kunnen hun voorkeur voor dit verdiepingsvak kenbaar maken. In de loop van het eerste semester ontvang je hierover een mail van de studiecoördinator JNM.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal