Prospectus

nl en

Academic Skills (African Languages and Cultures)

Course
2021-2022

Toegangseisen

Cursusbeschrijving is onder voorbehoud

Beschrijving

Een serie colleges over academische vaardigheden, te weten:

 • Algemene studievaardigheden: time management, leerstrategieën, collegevoorbereiding en -aantekeningen, tentamenstrategieën, bibliotheekinstructie.

 • Leesstrategieën: skimming, technieken snellezen.

 • Onderzoeksvaardigheden: wetenschappelijke integriteit en bronnen beoordelen

 • Schriftelijke presentatievaardigheden: opzet en structuur werkstuk, formulering vraagstelling, schrijfstijl, vormgeving, feedback geven en verwerken.

De bijeenkomsten over studievaardigheden maken onderdeel van de cursus Swahili 1 (5731V2007).

De bijeenkomsten over het beoordelen van bronnen en over structuur werkstuk maken onderdeel uit van de cursus “Introduction to Languages and Cultures of Africa” (5731V2003).

De bijeenkomsten over schriftelijke en mondelinge presentatievaardigheden maken onderdeel uit van de cursus "Afrika Geschiedenis en Antropologie 1: Onderzoek in hedendaags Afrika" (5731V2033).

Leerdoelen

 • Adequate studiemethode, alsmede studieplanning en -voorbereiding;

 • Vakliteratuur selecteren met behulp van digitale technieken (catalogus bibliotheek, Google Scholar, WorldCat, Web of Science);

 • Bronnen (boeken, artikelen, websites) beoordelen op wetenschappelijke kwaliteit en betrouwbaarheid met gebruik van bibliothecaire databases en internet-tools (Ulrich’s, domaintools.com);

 • Verkrijgen tekstbegrip met behulp van verschillende leesstrategieën;

 • Een goed afgebakende en beantwoordbare onderzoeksvraag formuleren, inclusief hoofdvraag en deelvragen;

 • Academische teksten en presentaties goed opbouwen;

 • Onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten in mondeling en schriftelijk in de een wetenschappelijke (schrijf)stijl, , met correcte bronverwijzing;

 • Opstellen als verantwoordelijk lid van academische gemeenschap.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Toetsing en weging

De academische vaardigheden komen aan bod binnen de genoemde cursussen uit het eerste jaar en worden op die manier getoetst.

Literatuurlijst

Het benodigde materiaal wordt op college uitgedeeld of op Brightspace geplaatst.

Inschrijven

Voor het onderdeel Academische Vaardigheden is aanmelding via uSis niet nodig; wel noodzakelijk is aanmelding voor de Brightspace cursus.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

N.v.t.

Contact

Expertisecentrum Academische Vaardigheden

Opmerkingen

 • Bijwonen colleges studievaardigheden: 4 uur onderdeel van cursus Swahili 1 (5731V2007)

 • Bijwonen colleges leesstrategieën en wetenschappelijke integriteit: 4 uur (onderdeel van cursus "Afrika Geschiedenis en Antropologie 1: Bouwstenen van de Afrikaanse Geschiedenis" (5731V2034)).

 • Bijwonen colleges het beoordelen van bronnen en structuur werkstuk: 4 uur (onderdeel van cursus “Introduction to Languages and Cultures of Africa” (5731V2003)).

 • Bijwonen colleges schriftelijke en mondelinge presentatievaardigheden: 8 uur (onderdeel van cursus "Afrika Geschiedenis en Antropologie 1: Onderzoek in hedendaags Afrika" (5731V2033)).

De studielasturen worden berekend bij de vakken waaraan de colleges Academische vaardigheden gekoppeld zijn.