Prospectus

nl en

Krise und Kritik: Literatur von 1914 bis 2015

Course
2021-2022

Toegangseisen

Voor niet-studenten Duits: goede passieve kennis van het Duits.

Beschrijving

Zwei Weltkriege, ein geteiltes Deutschland, der Fall der Mauer und über eine Million Geflüchtete allein im Jahre 2015 – Krisen gab und gibt es in der neuesten deutschen Geschichte viele. Sie werden nicht nur in politischen Debatten und Talkshows diskutiert und prüfend beurteilt (Kritik), sondern auf eine sehr spezifische (ästhetische) Art und Weise auch in der Literatur. Daneben werden in der Literatur viele andere Themen behandelt, die für die menschliche Existenz bedeutend sind.

In diesem Seminar beschäftigen wir uns mit der Kultur des gegenwärtigen Deutschland, das wir 1914 beginnen lassen. Ausgangspunkt ist eine integrierte Sicht auf Kultur-/Sozialgeschichte (die aktuelle kulturelle, politische und soziale Struktur des deutschen Sprachgebiets), mit einem besonderen Fokus auf Literaturgeschichte. Im Vordergrund steht die Verortung von Texten in ihrem Kontext. Faktenkenntnisse aus Handbüchern haben dabei eine unterstützende Funktion. Es wird erwartet, dass Studierende im Selbststudium zwei Handbücher durcharbeiten, deren Lektüre in den Seminarsitzungen begleitet wird. In den Sitzungen kann gezielt auf einzelne Themen eingegangen werden. Des weiteren werden literarische Texte und öffentliche Debatten besprochen.

Onderdeel van deze cursus zijn de bijeenkomsten over Academische Vaardigheden (argumentatieleer en beoordeling wetenschappelijke bronnen) die worden verzorgd door het EAV

Leerdoelen

De studenten

 • hebben kennis van en inzicht in de belangrijkste literaire ontwikkelingen in de periode 1914-heden;

 • hebben kennis van en inzicht in een exemplarisch corpus van primaire teksten;

 • kunnen hun kennis van en inzicht in literaire ontwikkelingen in de bredere sociaal-politieke context van de genoemde periode plaatsen;

 • zijn in staat op een elementair niveau een literatuur-/cultuurwetenschappelijk begrippenapparaat in te zetten bij het analyseren en contextualiseren van genoemde teksten;

 • zijn in staat de verworven kennis en opgedane inzichten in een mondeling tentamen in adequaat Duits weer te geven.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing en weging

 • Verplicht, zonder cijfer: actieve deelname en mondelinge opdrachten tijdens de colleges

 • Schriftelijke individuele verslagen van opdrachten tijdens het semester: 30%

 • Mondeling tentamen aan het eind van het semester: 70%

 • Schriftelijke individuele verslagen van opdrachten tijdens het semester: 30%

 • Mondeling tentamen aan het eind van het semester: 70%

Herkansing

Compensatie tussen de onderdelen is mogelijk, maar het mondeling tentamen moet voldoende zijn (5,5 of hoger), evenals het eindcijfer.

Alleen het mondeling tentamen kan worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Nabespreking van de uitslag van het tentamen volgt na het tentamen. Mocht er op een later tijdstip behoefte zijn aan nog een nabespreking en de student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag, wordt dit binnen twee weken na het ontvangen verzoek georganiseerd.

Literatuurlijst

 • Sandra Richter (2019): Eine Weltgeschichte der deutschsprachigen Literatur.

 • München: C. Bertelsmann Verlag.

 • Heinrich Böll (1951): Wo warst du, Adam?

 • Peter Handke (1961): Publikumsbeschimpfung.

De overige te bestuderen primaire literatuur wordt via Brightspace beschikking gesteld.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet van toepassing.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Kies uit de onderstaande mogelijkheden (weghalen wat niet van toepassing is):

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur. Dit valt onder de Onderwijsadministratie Student administration Arsenaal mail: osz-oa-arsenaal@hum.leidenuniv.nl of de coordinator of studies voor overige vragen.

Opmerkingen

Geen.