Prospectus

nl en

Interculturality

Course
2021-2022

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

Dit werkcollege verdiept zich in de vraag: hoe kun je literaire teksten en films begrijpen die zijn gemaakt binnen een culturele context die jou als lezer onbekend is? Wat moet je daarvoor leren, en wat moet je afleren? We laten ons in de war brengen door de vertelkunst van machtsbeluste griots, Caribische machozangers, Europese reisverhalen, oriëntalistische erotiek en discussies over Nederlands racisme, en vinden het pad terug met behulp van een divers gezelschap van westerse en niet-westerse theoretici. We raken daarbij vertrouwd met een reeks sleutelbegrippen, zoals hybriditeit, the Black Atlantic, oriëntalisme, creolisering, Relatie en nieuw realisme. We bestuderen niet alleen literaire teksten en films, maar besteden ook aandacht aan beeldende kunst, orale performances en enkele anime en videogames.

Leerdoelen

Na afronding van dit college:

  • kent de student een aantal kenmerkende kunstuitingen die zijn gemaakt binnen interculturele (contact)relaties en in niet-dominante culturele contexten;

  • heeft de student inzicht verworven in de wijze waarop deze kunstuitingen interacteren met hun specifieke historische en culturele context;

  • is de student vertrouwd met de sleutelbegrippen in het wetenschappelijke debat over deze kwesties, en kan hij/zij deze in eigen onderzoek gebruiken;

  • is de student in staat relaties leggen tussen vroegere zienswijzen en huidige debatten;

  • kan de student een korte, aantrekkelijke tekst (blog) schrijven die één van de verworven inzichten uitdraagt, en die voor een breed publiek toegankelijk is.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcolleges

Toetsing en weging

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen
Korte schrijfopdracht

Weging

Schriftelijk tentamen met open vragen 70%
Korte schrijfopdracht 30%

Herkansing

De student mag herkansen voor het onderdeel waarvoor een onvoldoende werd gehaald.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Zelf aanschaffen: John McLeod, Beginning Postcolonialism (Manchester University Press, 2000). De overige teksten worden via Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven

Tweedejaars studenten worden aan het begin van het jaar door de onderwijsadministratie ingedeeld in de werkgroepen.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Dit college is het eerste in de reeks Interculturele (literatuur-)wetenschap binnen de opleiding Film- en literatuurwetenschap