Prospectus

nl en

BA-eindwerkstuk Film- en literatuurwetenschap (schrijfworkshop)

Course
2021-2022

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Het BA-eindwerkstuk is het grootste en belangrijkste werkstuk van de bacheloropleiding. Het gaat om een werkstuk op basis van nagenoeg zelfstandig uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek dat studenten binnen drie maanden moeten kunnen schrijven. Ze worden daarin stapsgewijs begeleid door hun persoonlijke scriptiebegeleider, maar volgen ter verdere ondersteuning samen deze workshop. Na de eerste bijeenkomst wordt iedere student gekoppeld aan een scriptiebegeleider. Door middel van een beperkt aantal vervolgopdrachten worden studenten vervolgens gemonitord bij het schrijven van een uitgewerkte opzet (in samenspraak met de begeleider), presenteren zij hun onderzoek op een Brightspace discussieforum en ontvangen zij feedback op deze presentatie van elkaar en van enkele docenten.

Leerdoelen

Bij afronding van de workshop:

  • is de student in staat een deugdelijk en goed gestructureerd argument te presenteren, zowel in woord als in geschrift;

  • is de student in staat te reflecteren op het eigen onderzoek en dat van medestudenten, en peer feedback te leveren;

  • is de student in staat tot een realistische planning van het beoogde onderzoek.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Zelfstudie; een workshopbijeenkomst; slotsymposium.

Toetsing en weging

Toetsing

Om in aanmerking te komen voor de vermelde 5 ec dient de student te hebben deelgenomen aan de bijeenkomst en de opdrachten te hebben gemaakt. De studiepunten worden tegelijk toegekend met de afronding van het eindwerkstuk.

Weging

100%

Herkansing

N.v.t.

Inzage en nabespreking

N.v.t.

Literatuurlijst

N.v.t.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de coördinator van de schrijfworkshop docent mw. dr. M.J.A. Kasten

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen