Prospectus

nl en

Romance Linguistics 1

Course
2021-2022

Toegangseisen

Ingeschreven staan aan een Bachelor-opleiding aan de Leidse of een andere Nederlandse universiteit.

Beschrijving

Deze cursus biedt een inleiding op de kernbegrippen en de basisdisciplines van de taalkunde, die geïllustreerd worden aan de hand van de Romaanse talen. De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Historische inleiding: waar komen de Romaanse talen vandaan?
2. Fonologie: wat is de klankinventaris van de Romaanse talen en wat zijn karakteristieke eigenschappen daarvan?
3. Morfologie: uit wat voor basiselementen kan je woorden opbouwen in de Romaanse talen?
4. Syntaxis: waarin onderscheidt de woordvolgorde van de Romaanse talen zich van andere talen?
5. Semantiek: hoe zitten betekenisrelaties tussen woorden in elkaar? En wat voor woorden hebben Romaanse talen geleend?

Leerdoelen

De student is in staat om basisbegrippen van de Romaanse en de algemene taalkunde te definiëren, verklaren en illustreren aan de hand van concrete voorbeelden. De student moet kunnen aantonen inzicht verworven te hebben in de complexiteit van de basisproblemen en de basisbegrippen van de Romaanse taalkunde. De student maakt kennis met taalkundig veldonderzoek.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing en weging

Toetsing

Het schriftelijke tentamen bevat multiple choice, semi-open en open vragen. Het bestaat uit drie delen, evenredig aan de lessen van elke docent. Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

NB. Bij een onvoldoende eindcijfer moeten al de onderdelen herkanst worden.

Weging

Schriftelijk tentamen met gesloten en open vragen (100%).

Herkansing

De herkansing bestaat uit dezelfde deelcijfers als de eerste kans.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Specifiek voor het deel van docent Migliori (deel 2):

  • Download van tevoren (via UB Catalogus): V. Fromkin - R. Rodman, An introduction to language. New York - London [etc.] : Holt, Rinehart and Winston, capp.1 on human language, 3 on Morphology, 6 on Phonetics.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor à la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.