Prospectus

nl en

Culture I: History and culture (1789-1968)

Course
2021-2022

Toegangseisen

Vwo-Frans. Goede passieve beheersing van het Frans.

Beschrijving

In deze cursus maak je kennis met de Franse geschiedenis en cultuur (o.a. literatuur, architectuur, theater, chansons) in hun onderlinge samenhang vanaf 1789 tot en met 1968. Tevens verwerf je inzicht in de theorieën en analysetechnieken die je kunt toepassen bij de bestudering van culturele praktijken uit deze tijd.

Leerdoelen

 • Kennis in de Franse cultuurgeschiedenis van de periode 1789-1968;

 • Inzicht in de belangrijkste wetenschappelijke debatten en begrippen (inclusief elementaire kennis van historische data) bij de bestudering van de Franse cultuur;

 • Kennis in de culturele praktijken uit de periode 1789-1968 en in de belangrijkste culturele stromingen;

 • Documenten in het Frans over cultuur en geschiedenis leren lezen, interpreteren in de context en analyseren;

 • Interpreteren van de in de cursus behandelde artistieke werken (zowel hun formele kenmerken als hun relaties tot hun cultuurhistorische context);

 • Leren je interpretatie in correct Frans te presenteren - in korte mondelinge en schrijftelijke opdrachten.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges

 • Werkcolleges

Toetsing en weging

Toetsing

 • Schriftelijke tentamen met korte open (invul)vragen

 • Werkstuk /paper

 • Mondelinge presentatie

Weging

 • Schriftelijke tentamen met korte open (invul)vragen (midterm): 40%

 • Schriftelijke tentamen met korte open (invul)vragen (eindterm): 40%

 • Werkstuk /paper: 10%

 • Mondelinge presentatie: 10%

Herkansing

Schriftelijke tentamen: 100%.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Documenten worden t.z.t. via Brightspace aan de studenten gecommuniceerd.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.