Prospectus

nl en

Dante poeta del mondo medievale

Course
2021-2022

Toegangseisen

Beheersing van het geschreven en gesproken Italiaans op niveau B1.

Beschrijving

Op college wordt, na een algemene inleiding tot het werk van Dante, een aantal zangen uit de Hel behandeld. Daarbij verwerft de student vertrouwdheid met de thematiek en het taaleigen van de Komedie in het algemeen en de Hel in het bijzonder, binnen de religieuze, filosofische en literaire context van de late Middeleeuwen. Verder leert de student om te gaan met een uitvoerig wetenschappelijk commentaar, en gebruik te maken van de belangrijkste bibliografische hulpmiddelen en informatiebronnen bij de studie van de Komedie.

Leerdoelen

Verwerving van een solide basiskennis van de onder “Beschrijving” genoemde materie.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Interactieve hoorcolleges. Van de studenten wordt een actieve werkhouding verwacht.

Toetsing en weging

Toetsing en weging

  • Participatie en opdrachten tijdens het semester (20%). Als de student deze tijdens het semester naar behoren heeft uitgevoerd, hoeft dit deel niet herkanst te worden.

  • Schriftelijk tentamen (80 %).
    Voor beide onderdelen dient een voldoende resultaat te worden behaald.

Herkansing en weging

  • Alternatieve opdrachten ter vervanging van participatie tijdens het semester (20%) en/of

  • Schriftelijk (open boek) tentamen (80%).

Inzage en nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Dante Alighieri, La Divina Commedia: Inferno con Strumenti, con commento di A. M. Chiavacci Leonardi, Bologna, Zanichelli, ISBN 978-8808-09579-4.

Studenten die de hele Commedia wensen te bezitten (warm aanbevolen!), kunnen in plaats van bovenstaande editie van het Inferno ook de complete editie van de Commedia met hetzelfde commentaar aanschaffen: Dante Alighieri, Commedia, con il commento di A. M. Chiavacci Leonardi, Bologna, Zanichelli, ISBN 978-8808-10550-9 (met cd-rom voor Windows, met daarop alle werken van Dante).

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor à la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.