Prospectus

nl en

Teksten Ia

Course
2021-2022

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten Japanstudies.

Beschrijving

Dit vak is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden met geschreven teksten in het Japanse schrift (hiragana, katakana en kanji, het karakterschrift). In dit vak zullen studenten leren hun kennis van de taal (grammatica, woordenschat, structuren en schrift) in praktijk te brengen. Studenten zullen met behulp van de grammatica en de woordenschat die in de lessen worden aangeboden geleidelijk langere teksten over een variatie aan onderwerpen lezen. Daarnaast zullen studenten productieve vaardigheden ontwikkelen door middel van simpele schrijfopdrachten, bijvoorbeeld zinnen vertalen van het Nederlands naar het Japans, een brief of een korte tekst schrijven in het Japans etc.

Leerdoelen

 • Aan het eind van de cursus kan de student met behulp van basisvocabulaire en -grammatica een accurate Nederlandse vertaling produceren van passages in eenvoudige Japanse teksten

 • Aan het eind van de cursus kan de student eenvoudige Japanse teksten interpreteren en uitleggen

 • Aan het eind van de cursus kan de student met behulp van basisvocabulaire en -grammatica een accurate Japanse vertaling produceren van Nederlandse zinnen

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Het cijfer voor dit vak wordt vastgesteld door middel van een schriftelijk tentamen, en een cijfer voor aanwezigheid en participatie. Het tentamen duurt drie uur. Het tentamen bestaat uit een leestekst waarover vragen moeten worden beantwoord en waaruit zinnen moeten worden vertaald naar het Nederlands. Daarnaast bevat het tentamen enkele Nederlandse zinnen die naar het Japans moeten worden vertaald.

 • Voor de tentamens wordt van studenten verwacht dat zij naast de in de colleges behandelde stof ook het volledige vocabulaire van Minna no Nihongo, lessen 1 t/m 25 en alle karakters kennen zoals behandeld bij het vak Kanji 1a. Tijdens de colleges zal extra aandacht worden besteed aan de structuur van het tentamen.

 • Studenten die minder dan 70% van de colleges hebben bijgewoond worden uitgesloten van deelname aan het tentamen en zullen het vak niet met goed gevolg kunnen afsluiten.

Weging

Eindtentamen: 90%
Aanwezigheid en participatie: 10%

Herkansing

De herkansing telt voor 90% (de overige 10% is het cijfer voor aanwezigheid en participatie) en bestaat uit een schriftelijk tentamen.

De opzet van het hertentamen is identiek aan die van het eindtentamen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Voor de Minna no Nihongo tekstboeken uitsluitend de tweede editie aanschaffen.

 1. Minna no Nihongo Shokyū 1 (dai 2-han): Honsatsu (Main Textbook 1 (2nd edn.). Tokyo: 3A Network. (ISBN 978-4-88319-603-6)
 2. Minna no Nihongo Shokyū 1 (dai 2-han): Hon'yaku bunpō kaisetsu: Eigoban (Translation & grammatical notes (2nd edn.), English]. Tokyo: 3A Network. (ISBN 978-4-88319-604-3)
 3. Minna no Nihongo Shokyū I (dai 2-han): Hyōjun mondaishū (Basic workbook 1 (2nd edn.). Tokyo: 3A Network. (ISBN 978-4-88319-606-7)
 4. Reader (t.z.t. aan te schaffen via de online readershop van de Universiteit Leiden)

Makino, Seiichi & Michio Tsutsui. 1989. A dictionary of basic Japanese grammar. Tokyo: The Japan Times. (ISBN 4-7890-0454-6; aanbevolen maar niet verplicht)

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie VRIESHOF

Opmerkingen

Brightspace wordt gebruikt voor cursusinformatie en documenten. Daarnaast worden er op Brightspace extra oefeningen en tekstjes gezet waar studenten mee kunnen werken.