Prospectus

nl en

Classic Japanese 2

Course
2021-2022

Toegangseisen

Studenten dienen de cursus Klassiek Japans 1 met goed gevolg te hebben afgerond.

Beschrijving

Een voortzetting van de introductiecursus Klassiek 1 op basis van teksten gesteld in Klassiek Japans uit verschillende perioden. De selectie van teksten sluit zo mogelijk aan op de interesses van de studenten. Studenten zullen in groepjes of individueel opdrachten voorbereiden als praktische oefening. Studenten betrekken daar ook relevante contextinformatie bij. In het tweede deel van de cursus zullen ook afwijkende schriftsoorten als hentaigana en cursief schrift geïntroduceerd worden.

Leerdoelen

Verdergaande oefening in analyse van het klassiek Japans. Nadere kennismaking met voor Japan relevante bronteksten en hun culturele omgeving en secundaire literatuur. Oefening in lezing van afwijkende schriftsoorten als hentaigana.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege met opdrachten

Toetsing en weging

Actieve deelname aan college d.m.v. voorbereiding en het maken van opdrachten met een minimale aanwezigheid van 70% van de colleges (30%); schriftelijke opdrachten, c.q. tentamens over de behandelde stof verdeeld in een midterm (20%) en een afrondend tentamen (50%) Alle onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten Er is een herkansing over alle stof van midterm en van afrondend tentamen: zie tentamenrooster.

Inzage: midterm; op afspraak na de bespreking op college; voor de andere tentamens op afspraak na de bekendmaking van de cijfers.

Literatuurlijst

Tekstmateriaal wordt verspreid via Brightspace

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie VRIESHOF

Opmerkingen

Niet van toepassing