Prospectus

nl en

Gilgamesh, Mozes, Echnaton: godsdienst in het oude Nabije Oosten

Course
2021-2022

Toegangseisen

Beschrijving

Dit college biedt een inleiding tot de godsdiensten van het oude Egypte, Israël en Mesopotamië in de voor-Hellenistische tijd. In dertien hoorcolleges wordt, na een algemene inleiding, een aantal belangrijke thema’s uit de religieuze literatuur van de drie tradities voorgesteld, met aandacht voor overeenkomsten en verschillen. Dit gebeurt zoveel mogelijk aan de hand van authentieke teksten in vertaling, waarover de studenten zelf actief dienen te reflecteren.

Leerdoelen

De studenten die dit onderdeel met succes hebben afgerond beschikken over een elementaire kennis van de drie voornaamste religieuze tradities van het oude Nabije Oosten en van een aantal van de voornaamste begrippen en literaire genres die in de studie van die tradities een rol spelen.

Voorts aansluiting op de eindtermen van de bachelor Oude Nabije Oosten-studies:

1.c- kennis van de godsdiensten van het oude Nabije Oosten en inzicht in de maatschappelijke verankering van godsdienstige voorstellingen en praktijken.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing en weging

Tussentoets (40%); schriftelijk tentamen over colleges en literatuur (60%).

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

schriftelijk tentamen (100%).

Nabespreking tentamen

Er wordt een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Wordt bekend gemaakt tijdens de colleges.

Inschrijven

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Inschrijven Studeren à la carte

Aanmelden voor A la carte

Inschrijven Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof.

Opmerkingen