Prospectus

nl en

Lectuur Middelegyptisch

Course
2021-2022

Toegangseisen

Inleiding Middelegyptisch en hiërogliefenschrift

Beschrijving

Op het college worden Middelegyptische teksten van verschillende genres (literair, funerair, historisch) door de studenten gelezen en vertaald, en besproken met de docent. De studenten bereiden de lectuur zelfstandig voor. De docent geeft waar nodig een toelichting op de grammatica en de inhoud van de teksten. Het doel van het college is studenten in staat te stellen zelfstandig Middelegyptische teksten in hiëroglyfische transcriptie te lezen.

Leerdoelen

Bestendiging van grammaticale en lexicale kennis van het Middelegyptisch; ontwikkeling van leesroutine van originele Middelegyptische teksten.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege; zelfstandige tekstlectuur; verplichte aanwezigheid.

Toetsing en weging

Tussentoets (20% van het eindcijfer): transliteratie en vertaling van een vooraf gelezen tekst, zonder gebruik van woordenboek; schriftelijk.
Tentamen (80% van het eindcijfer): transliteratie en vertaling van een nog niet geziene tekst, met gebruik van woordenboek; schriftelijk.
Alleen het tentamen kan worden herkanst bij een onvoldoende eindcijfer, en telt opnieuw mee voor 70%.

Inzage en nabespreking: de tentamens liggen bij de docent ter inzage en nabespreking, op afspraak.

Literatuurlijst

  • Verplichte aanschaf: R.J. Faulkner, A Concise Dictionary of Middle Egyptian (Oxford, 1962) – of een latere herdruk.

  • Teksten voor lectuur worden ter college bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof.

Opmerkingen