Prospectus

nl en

Art History in Saint Petersburg

Course
2021-2022

Toegangseisen

Propedeuse Russische Studies.

Beschrijving

Dit vak vervangt het Kerncurriculum vak World Art Studies voor de 2e jaars studenten die naar Sint-Petersburg gaan. Het is dus ook een Kerncurriculum vak.
De colleges worden gegeven in het Russisch Museum in Sint-Petersburg.
Om het cijfer te kunnen verwerken, moeten studenten zich voor het tentamen inschrijven via uSis. Het tentamen wordt in Sint-Petersburg afgelegd, maar de uSisdatum is 01-07-2022.
Studenten die dit onderdeel niet halen, moeten het volgende studiejaar het Kerncurriculum vak Inleiding World Art Studies volgen.

Leerdoelen

Het Ruslandverblijf is in eerste instantie bedoeld om in hoog tempo de Russische taal beter onder de knie te krijgen. Tegelijkertijd maakt men in vroeg stadium van de studie uitgebreid kennis met de cultuur.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Hoor- / Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Diverse toetsvormen. Alle onderdelen worden apart getoetst. Wanneer alle onderdelen met een voldoende zijn afgesloten, wordt door de onderwijsadministratie een voldoende (V) in uSis geregistreerd.
Studenten die dit onderdeel niet halen, moeten het volgende studiejaar het Kerncurriculum vak Inleiding World Art Studies volgen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Wordt nader bekend gemaakt.

Inschrijven

Om het cijfer te kunnen verwerken, moeten studenten zich voor het tentamen inschrijven via uSis. Het tentamen wordt in Sint-Petersburg afgelegd, maar de uSisdatum is 30-06-2022.

Inschrijven alleen voor tentamen via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor Studeren à la carte en Contractonderwijs.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.