Prospectus

nl en

Comparative Stylistics

Course
2021-2022

Toegangseisen

De student moet een idee hebben van Taal en Communicatie.

Beschrijving

In deze cursus wordt bestudeerd hoe verschillende stilistische conventies van betrekking zijn op verschillende culturen, en – daarmee samenhangend – naar de vertaalbaarheid van teksten. Daarbij wordt gewerkt vanuit een opbouw die van taalkundige restricties op stijl verder gaat naar culturele conventies en in hoeverre bepaalde stijlkenmerken zuiver conventioneel moeten worden gezien (verschillende manieren om hetzelfde uit te drukken) dan wel een reflectie vormen van dieperliggende cultuurverschillen (verschillende denkpatronen leiden tot verschillende stijlen). In het laatste deel van het college wordt dieper ingegaan op orale literatuur.

De verschillende onderwerpen worden bediscussieerd aan de hand van artikelen uit de vakliteratuur.

Leerdoelen

Inzicht in de centrale vragen bij het onderwerp vergelijkende stilistiek, zodat de student hier inhoudelijk mee verder kan. Bovendien wordt de cultuurspecifieke stijlappreciatie van studenten geproblematiseerd door hen te confronteren met teksten en stijlen uit andere culturen.
Academische vaardigheden: Onderzoeksvaardigheid, orale presentatie, schriftelijke presentatie

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege. Er geldt aanwezigheidsplicht.

Toetsing en weging

  1. Paper. (70%) [kan worden herkanst]
  2. Mondelinge Presentatie (30%) [kan worden herkanst]
  3. 5 assignements (0%) – de assigments moeten allemaal zijn ingeleverd en voldoende zijn om tot de eindtoetsing te worden toegelaten
  4. Discussie van de literatuur in de klas of via het BrightSpace discussieforum (0%) – bij onvoldoende participatie kan dit tot puntenaftrek of, in extreme gevallen, tot uitsluiting van de toetsing leiden.
  5. Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van deze toetsen. Zowel het eindwerkstuk als de presentatie moeten met een voldoende worden afgesloten.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Wordt bij het college opgegeven.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op deze website

Studenten die niet ingeschreven staan voor de bachelor Taalwetenschap en dit vak willen volgen, dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

niet van toepassing

Contact

Voor vragen over de inhoud van het vak kan je contact opnemen met de docent, de contactgegevens van de docent vind je door op de naam te klikken in de sidebar.

Voor vragen over het inschrijven voor vakken in usis kan je contact opnemen met de onderwijsadministratie Reuvensplaats
E-mail address: osz-oa-reuvensplaats@hum.leidenuniv.nl

Voor vragen over je studievoortgang kan je contact opnemen met de studie adviseur

Opmerkingen

niet van toepassing