Prospectus

nl en

Cultural History of Anatolia

Course
2021-2022

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Anatolië , het huidige Turkije, wordt van oudsher gezien als brugland tussen Oost en West en kent een rijke geschiedenis. Dit college zal de vroegste periode van dit gebied behandelen, van de prehistorie tot ca. 1000 v. Chr. Het zwaartepunt ligt daarbij op de geschiedenis van het Hettitische rijk (ca. 1650-1180 v. Chr.), één van de grootmachten van het oude Nabije Oosten in de Late Bronstijd. Uit deze periode is een groot aantal kleitabletten aan ons overgeleverd – geschreven in de Indo-Europese taal Hetttisich – die een schat aan informatie bevatten. Naast een historisch overzicht zal in dit college aandacht worden besteed aan de religie, cultuur, rechtspraak en literatuur van het Hettitische rijk en de internationale betrekkingen met de rest van het oude Nabije Oosten en het Aegeïsch gebied.

Leerdoelen

  • Kennis van en inzicht in de cultuurgeschiedenis van Anatolië in de context van het oude Nabije Oosten en het Aegeïsch gebied.

  • Kennismaking met primaire bronnen (in vertaling) als basis van historisch onderzoek

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

De toetsing vindt plaats d.m.v. twee schriftelijke toetsen. De tussentoets bestrijkt de stof van het eerste blok; de eindtoets bestrijkt de stof van het tweede blok. Het eindcijfer bestaat uit het gemiddelde van beide toetsen. Bij een onvoldoende moet de hele stof (beide blokken) door middel van een schriftelijke toets herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De te lezen literatuur zal voor aanvang van het college op Brightspace bekend worden gemaakt.

Inschrijven

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof.

Opmerkingen