Prospectus

nl en

Forensische aspecten van kindermishandeling

Course
2021-2022

Beschrijving

Deze cursus betreft een verdiepende cursus voor deelnemers aan de interdisciplinaire minor Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief. Dit vak kan ook als keuzevak gevolgd worden.

Bij kindermishandeling zijn zowel slachtoffers als plegers betrokken. In de cursus worden deze beide kanten belicht vanuit een forensisch perspectief.

Een thema dat in deze cursus centraal staat met betrekking tot de slachtoffers is het (vermeende) slachtoffer als getuige. Bij het horen van kinderen (bijvoorbeeld over slachtofferschap van seksueel misbruik), maar ook van volwassenen die als kind zouden zijn misbruikt is het belangrijk de betrouwbaarheid van de verklaringen goed te kunnen beoordelen. Dit hangt onder andere af van de aanpak van een verhoor. Ook de werking van het geheugen, valse herinneringen, suggestibiliteit, en tunnelvisie bij politie en rechters spelen een belangrijke rol in het horen van getuigen en slachtoffers en het beoordelen van hun verklaringen.

Verder komt de forensische diagnostiek van verschillende vormen van ernstige mishandeling aan bod. Op welke manier moet medische informatie over letsels geïnterpreteerd worden? In het geval van de plegers zal onder andere aandacht worden besteed aan de belangrijkste plegertypologieën, de link tussen het delict en intelligentie van de pleger, recidive en interventies.

In de hoorcolleges en in de werkgroepen wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Slachtoffers:

  • Inzichten in de werking en betrouwbaarheid van het geheugen

  • In hoeverre vertellen kinderen dat ze slachtoffer zijn (geweest) van mishandeling?

  • Het horen van kwestbare getuigen (kinderen en personen met een verstandelijke beperking)

  • Geanonimiseerde casuïstiek van omstreden zedenzaken

Plegers:

  • Het ontstaan van (gewelddadig en seksueel) delictgedrag en de belangrijkste plegertypologieën.

  • Recidive en het inschatten van risico’s (risicotaxatie).

  • Interventies bij daders van kindermishandeling in een forensische setting.

  • Dodelijk geweld en filicide.

Leerdoelen

Je doet kennis op over onderstaande onderwerpen en leert deze kennis toepassen op geanonimiseerde casuïstiek.

Motieven van kinderen om wel/geen verklaring af te leggen over hun slachtofferschap.
De werking en beïnvloedbaarheid van het geheugen, en de invloed die dit op verklaringen kan hebben.
De aanpak van een verhoor van kwetsbare getuigen.
Forensische diagnostiek bij kindermishandeling en het nut hiervan.
Plegertypologieën.
Risicotaxatie bij (recidive van) huiselijk geweld.
Interventies bij plegers.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen.

Toetsing

Schriftelijk tentamen en opdrachten in werkgroepen. Let op: voor de werkgroepen geldt een aanwezigheidsplicht. Het tentamen kan alleen worden bijgewoond als a) de student(e) heeft deelgenomen aan de werkgroepen en b) als de werkgroep-opdrachten als voldoende zijn beoordeeld.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

  • Literatuur wordt bekend gemaakt via Brightspace.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor de hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan onderwijs.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Contact

Coördinatoren: Dr. Daisy Smeets en I. Ouwerkerk

Dit vak kan ook als keuzevak gevolgd worden.