Prospectus

nl en

Van theorie naar werkveld: praktijkopdracht minor Kindermishandeling

Course
2021-2022

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor de studenten die de gehele interdisciplinaire minor Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief volgen en de eerste vier vakken met goed gevolg hebben afgerond.

Beschrijving

Dit vak is alleen te volgen als onderdeel van de interdisciplinaire minor Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief. Dit vak kan niet als keuzevak gevolgd worden.

In de afsluitende praktijkopdracht legt de minorstudent een verband tussen de verworven multidisciplinaire inzichten en de praktijk. De student werkt aan een (onderzoeks-)opdracht en schrijft hierover een verslag dat door de docent wordt beoordeeld.

Leerdoelen

 • In de afsluitende opdracht legt de minorstudent een verband tussen de verworven multidisciplinaire inzichten en de praktijk.

 • De student kan de vertaalslag maken van wetenschap naar praktijk

 • Kennis maken met de praktijk.

 • Contacten leggen met professionele omgeving.

 • Vergroten inzicht in de beroepspraktijk.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Vier verplichte werkgroepen.

 • Individuele praktijkopdracht op basis van literatuurstudie en interviews afnemen bij professionals over een relevant thema vanuit de minor.

 • Presentatie over de praktijkopdracht.

 • Deelname aan een excursie binnen het werkveld.

Toetsing

 • Een voldoende (5,5 of hoger) voor het individuele verslag.

 • Een voldoende (V) voor de presentatie.

 • Bijwonen van de vier verplichte werkgroepbijeenkomsten.

NB Een voldoende deelname behaald in het lopende studiejaar levert geen vrijstelling van de werkgroepen als het vak het volgende studiejaar herkanst moet worden.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

Verschilt per opdracht en wordt tijdens het vak bekend gemaakt.

Aanmelden

Let op: Voor de minor in zijn geheel en voor de afzonderlijke vakken moet je je apart inschrijven. Voor het afsluitendevak (de Praktijkopdracht) hoef/kun je je niet inschrijven via uSis. Informatie over aanmelden voor de afsluitende Praktijkopdracht wordt gegeven op Brightspace, en via U-mail.

Inschrijven voor de minor kan via uSis. Kies Studieactiviteiten en vervolgens vakken van Pedagogische Wetenschappen. Onder het nummer 6000MKNDMN vind je de minor Kindermishandeling en Verwaarlozing.

Contact

Coördinator: Whitney de Haan MSc