Prospectus

nl en

Theory of Concurrency

Course
2021-2022

Admission requirements

Not applicable.

Description

‘Concurrency’ as a phenomenon in systems consisting of parallel and possibly mutually dependent processes. Petri nets are used to formally model and analyse systems with concurrency. Both structure and behaviour of (concurrent systems modelled as) Petri nets are investigated.

Assumed prior knowledge: Foundations of Computer Science

Course objectives

To make the student familiar with fundamental notions underlying concurrent systems and with ways to formalise and analyse these notions. Thus the student acquires insight into basic techniques for working with concurrent systems.

Timetable

The most updated version of the timetables can be found on the students' website:

Mode of instruction

Self study with consultation hours to discuss the course material and exercises.

Assessment method

A final (written) exam.

The teacher will inform the students how the inspection of and follow-up discussion of the exams will take place.

Reading list

W. Reisig: Understanding Petri Nets – Modeling Techniques, Analysis Methods, Case Studies;
Springer 2013; ISBN 978-3-642-33277-7; 978-3-642-33278-4 (eBook).
Reprint: Springer 2016; 3662523078, 9783662523070.

Signing up for classes and exams

Aanmelding voor vakken verloopt via uSis. Hiervoor is de uSis-code van het vak nodig, die te vinden zijn in de Studiegids. Meer info over het inschrijven voor vakken of tentamens is hier te vinden.

MyTimetable

In MyTimetable kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je in uSis staat ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging.

Vragen? Bekijk de video-instructie, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk.

Brightspace

Inschrijving voor vakken verloopt via uSis. Wanneer je je hier inschrijft voor een bepaald vak krijg je automatisch ook toegang tot de omgeving van dit vak via Brightspace.

Voor meer informatie over Brightspace kun je op deze link klikken om de handleidingen van de universiteit te bekijken. Bij overige vragen of problemen kan contact opgenomen worden met de helpdesk van de universiteit Leiden.

Contact information

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Theorie van Concurrency