Prospectus

nl en

NWIB Zomerschool Stedelijk Erfgoed

Course
2021-2022

UPDATE 11 mei: Zomerschool in 2022 gaat door. Verdere informatie volgt op deze website.

This information is only available in Dutch.

Disclaimer: in verband met de coronavirus pandemie is deze cursusbeschrijving onder voorbehoud.

Thema’s: Stedelijk erfgoed in beweging.
Disciplines: Archeologie, Antropologie, Geschiedenis, Rechtsgeleerdheid, politocologie, bestuurskunde, sociologie, planologie.
Vaardigheden: Onderzoeken, presenteren, interviewen, interdisciplinaire samenwerking.

Toelatingseisen:

Dit vak is een (extracurriculaire) Honours Class: een keuzeonderdeel binnen het Honours College. Daarnaast kunnen derdejaars studenten die niet het Honours College programma volgen zich ook aanmelden voor de Bachelor Honours Classes. Er vindt een selectie plaats o.a. op basis van motivatie en gemiddeld cijfer van de bacheloropleiding.

LET OP: Ben je derdejaars bachelor student en ga je deze zomer afstuderen? Check voor inschrijving bij de onderwijsadministratie van jouw Bachelorstudie wanneer jouw cijfers van de reguliere en honoursvakken in uSis moeten zijn ingevoerd voor jouw afstuderen. Als dit niet conflicteert met de planning van deze honours zomerschool, kun je je hiervoor aanmelden.

Kosten:

Voor de onderzoekperiode in het buitenland komen de reiskosten vanuit Nederland (en retour), de reiskosten op de veldwerklocatie en de kosten voor maaltijden voor eigen rekening. Het NWIB betaalt de overnachtingskosten in de stad. Er zijn geen verdere cursuskosten.

Beschrijving:

Stedelijk erfgoed heeft soms een wat stoffig imago maar wie beter kijkt, ziet juist de rijkheid, diversiteit, mogelijk- en onmogelijkheden. Oude gebouwen, monumenten of parken worden in binnen- en buitenland opgeknapt en/of her bestemd. Denk in Nederland bijvoorbeeld aan het voormalige bedrijventerrein van Philips, Strijp-S in Eindhoven, waar vanaf 2000 woningen en bedrijven uit de creatieve sector zijn gevestigd. Of aan de oude Watertoren in Utrecht die sinds 2015 een restaurant is geworden. Verder werden en worden veel oude landgoederen en vestingwerken omgetoverd tot parken waar iedereen naar hartenlust kan recreëren. Naast de grote cultuurhistorische waarde en herbestemming van gebouwen wordt stedelijk erfgoed soms ook inzet van politieke discussie. Bij nadere bestudering blijkt erfgoed dus een dynamisch begrip te zijn. Het brengt een stad daadwerkelijk in beweging.

In deze interdisciplinaire en interuniversitaire zomercursus ga je aan de slag met het thema stedelijk erfgoed. Er is een plenaire startweek in Utrecht in juli en daarna veldwerkweken in Athene, Florence, Rome of Sint Petersburg in juli of september (afhankelijk van instituut).
Stuk voor stuk steden met een zeer rijk en veelzijdig verleden en dito erfgoed. Het gaat om erfgoed in de gebouwde omgeving – onder meer gebouwen, straten(patronen), pleinen en parken – die is opgebouwd uit (overblijfselen van) verschillende historische lagen. Wat daarvan als ‘erfgoed’ wordt bestempeld, en door wie, en wat dat dan betekent voor beheer en behoud van dat erfgoed, is onderwerp van voortdurende discussie en heroriëntatie.

Het rijke en veelzijdige erfgoed van deze steden stelt verschillende uitdagingen. Denk aan verregaande commercialisering en toeristische druk. Of aan de spanningen tussen enerzijds de eisen die hedendaagse stadsbewoners en bedrijven stellen aan de stedelijke omgeving, en anderzijds het behoud van historische gebouwen en stedelijke patronen. Of aan technische vraagstukken van de conservering en het behoud van erfgoed. Of aan het wegvallen van historische functies (zoals bij veel kerken en kloosters) en de kwestie van economisch rendabel hergebruik van dergelijk erfgoed. Dit zijn mogelijke onderwerpen voor onderzoek.

De zomerschool wordt georganiseerd en gecoördineerd door de Universiteit Utrecht in samenwerking met de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB’s).

Leerdoelen:

Bij het succesvol afronden van dit vak:

  • heeft de student kennis van Europees stedelijk erfgoed en kan de student de hedendaagse uitdagingen die daarbij horen benoemen;

  • is de student in staat om in multidisciplinair groepsverband een onderzoekplan te ontwikkelen op het gebied van stedelijk erfgoed;

  • is de student in staat om in multidisciplinair groepsverband een onderzoek uit te voeren op het gebied van stedelijk erfgoed;

  • is de student in staat om zijn/haar onderzoeksresultaten te rapporteren in een paper en een presentatie.

Programma en rooster:

TBA

Locatie:
TBA

Literatuurlijst:

Nog niet bekend.

Studielast en werkvorm:

Dit vak is 5 EC waard, wat betekent dat de totale studielast 140 uur bedraagt:

Toetsing:

  • 33,33% actieve deelname gedurende de startweek en presentatie plan van aanpak;

  • 33,33% actieve deelname gedurende de veldwerkweek in onderzoek;

  • 33,33% actieve deelname gedurende slotbijeenkomst en presentatie en paper onderzoeksresultaten.

Studenten kunnen dit vak alleen succesvol afronden als alle deeltoetsen met een voldoende zijn behaald.

Aanmelden:

De aanmeldingsprocedure voor deze summer school wijkt af van de reguliere aanmeldprocedure van de Bachelor Honours Classes, omdat de summer school wordt georganiseerd door de Universiteit Utrecht. Meer informatie over het aanmelden en de deadlines ontvangen Honours College studenten per e-mail van de Honours Academy.

Registratie in uSis wordt centraal gedaan.

Contact:
Coördinator Bachelor Honours Classes baclasses@ha.leidenuniv.nl