Prospectus

nl en

The Science of Words

Course
2021-2022

Toegangseisen

Ten minste twee jaar bachelor Duits dan wel een goede beheersing van de Duitse taal en taalkundige basiskennis.

Beschrijving

Wie aan taal denkt, denkt aan woorden. Ook voor de wetenschap zijn woorden interessant en uitdagend. Zijn “schreibst” en “schreibt” twee woorden of twee vormen van één woord? Is “Haupt-“ in “Haupteingang” een zelfstandig naamwoord of een voorvoegsel? Hoe maak je nieuwe woorden zoals “whatsappisch”, en waarom werkt dit niet met “*Facebookung”? Waarom bestaan er vrijwel geen echte synomiemen? Hoe begrijpen we dat “Kalkreiniger” tegen kalk maar “Glasreiniger” voor glas is? Welk verschijnsel zien we in de niet op elkaar lijkende vormen van “sein”, namelijk “bin” en “seid”?

In deze cursus worden de centrale onderwerpen van de morfologie besproken: de bouw van woorden, hun semantische en grammaticale functies, de productiviteit van inflectionele en derivationele processen, maar ook de architectuur van het mentale lexicon.

Er ligt veel nadruk op zelfwerkzaamheid: het verzamelen van taaldata en het maken van eigen observaties.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus beschikken de studenten over:

 • grondige kennis van de morfologie van het Duits en elementaire kennis van de morfologie van andere verwante en niet verwante talen

 • inzicht in de manieren waarop morfologische eenheden en processen worden geïdentificeerd en beschreven

 • basaal inzicht in morfologische theorieën

 • de vaardigheid om mondeling en schriftelijk op een wetenschappelijk verantwoorde manier verslag te doen van taalobservaties en van gelezen vakliteratuur. Dit wordt onder bewijs gesteld door middel van een mondelinge presentatie en twee schriftelijke werkstukken.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Actieve deelname werkcolleges

 • Mondelinge presentatie

 • Korte schriftelijke uitwerking van de presentatie (''abstract'', 1000 woorden)

 • Werkstuk (4500 woorden)

Weging

 • Actieve deelname werkcolleges: 5%

 • Mondelinge presentatie: 25%

 • Korte schriftelijke uitwerking van de presentatie: 20%

 • Werkstuk: 50%

Het werkstuk moet voldoende zijn, dus 5,5 of hoger. Het eindcijfer voor het college als geheel moet voldoende zijn, dus 5,5 of hoger.

Herkansing

 • Alleen het werkstuk mag herkanst worden.

Voor studenten die het vak voor 5 EC volgen, geldt het volgende:

 • het werkstuk vervalt

 • de korte schriftelijke uitwerking (''abstract'') moet voldoende zijn, dus 5,5 of hoger

 • het abstract mag herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Nabespreking van de uitslag van het tentamen volgt na het tentamen. Mocht er op een later tijdstip behoefte zijn aan nog een nabespreking en de student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag, wordt dit binnen twee weken na het ontvangen verzoek georganiseerd.

Literatuurlijst

 • Wordt tijdens het college ter beschikking gesteld

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur. Dit valt onder de Onderwijsadministratie Student administration Arsenaal mail: osz-oa-arsenaal@hum.leidenuniv.nl of de coordinator of studies voor overige vragen.

Opmerkingen

Geen.