Prospectus

nl en

Signalering en aanpak van emotionele en gedragsproblemen

Course
2021-2022

Beschrijving

Gemiddeld heeft één op de zes kinderen emotionele en/of gedragsproblemen gedurende de schoolse periode. Leerkrachten zullen regelmatig te maken krijgen met kinderen in de klas met enige vorm van psychopathologie, zoals ADHD, een autismespectrumstoornis, of gedragsproblemen. Hoewel diagnostiek en behandeling buiten de klas plaatsvinden, is het van belang dat academisch geschoolde leerkrachten voldoende weten over de meest voorkomende problematiek om deze te herkennen (signaleren) en dat zij leren hoe zij hierop kunnen inspelen in een klassensituatie (aanpak).

Leerdoelen

  • De student is in staat om de meest voorkomende emotionele en gedragsproblemen bij kinderen te kunnen signaleren, op basis van nieuw verworven kennis over de kenmerken en oorzaken van deze problemen.

  • De student weet hoe de meest voorkomende emotionele en gedragsproblemen worden gediagnosticeerd en behandeld.

  • De student weet wat de mogelijkheden zijn om binnen de klascontext om te gaan met de meest voorkomende emotionele en gedragsproblemen.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk tentamen (open vragen) over de opgegeven literatuur en de collegestof.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace

Literatuur

De literatuur (een combinatie van een boek en wetenschappelijke artikelen) wordt nader bekend gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Het is verplicht om je voor elk vak in te schrijven via uSis. Dat geldt voor zowel de hoorcolleges als de werkgroepen, ook als deze online plaatsvinden. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het onderwijs en heb je geen toegang tot de Brightspacemodule van het vak.

Tentamens
Daarnaast is het ook verplicht om je voor elk tentamen (dus: zowel de eerste tentamengelegenheid als, zo nodig, de herkansing) in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.
Wanneer het (deel)tentamen een paper of een praktische opdracht betreft dan hoef je je niet in uSis in te schrijven.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

NB Check, nadat je je hebt ingeschreven in uSis, of je inschrijving voor het onderwijs en het (deel)tentamen daarin geregistreerd staan. Dat voorkomt teleurstellingen.

Contact

De coördinator van het vak is Rachel Plak.