Prospectus

nl en

Jeugdzorg in beweging: organisatie, beleid en werking

Course
2021-2022

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Jeugdzorg en instellingen voor jeugdhulpverlening zijn de grootste werkgever voor afgestudeerde pedagogen in Nederland. Daarmee vormt deze cursus een mooie oriëntatie op de toekomst van de meeste toekomstige pedagogen. Deze cursus gaat over de wijze waarop in Nederland de zorg voor jeugd is georganiseerd, over de kwaliteit daarvan en over wensen en mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. Het gaat over organisatie, beleid, regelgeving en welke consequenties deze hebben voor kinderen, jongeren en gezinnen die bij jeugdzorg hulp komen halen of hulp krijgen aangeboden. Maar ook over de consequenties voor werknemers binnen de jeugdzorg. Tevens gaat de cursus in op een aantal specifieke vormen van jeugdhulp en jeugdbescherming.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus heb je kennis over:

  • Belangrijke historische ontwikkelingen omtrent het Nederlandse jeugdzorgstelsel

  • De vormgeving van het huidige jeugdzorgstelsel, met bijbehorend beleid en wet- en regelgeving

  • De vormgeving van de volgende specifieke onderdelen binnen het huidige jeugdzorgstelsel, met bijbehorend beleid en wet- en regelgeving: o Jeugdbescherming o Pleegzorg o Residentiële jeugdhulp o Justitiële jeugdzorg o Jeugdzorg voor 18+

  • De werking van (interventies binnen) deze onderdelen van het jeugdzorgstelsel

  • Relevante wet- en regelgeving voor pedagogen die werken in de jeugdzorg

Tevens kun je gerichte implementatieadviezen formuleren voor hulpaanbieders binnen de jeugdzorg.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk MC tentamen. Voor het tentamen moet ten minste een 5,5 worden behaald.

Daarnaast maak je een opdracht. Deze opdracht dient met een voldoende (V) afgerond te zijn om het vak succesvol af te ronden.

Brightspace

Voor deze cursus wordt een Brightspace pagina ingericht. Studenten kunnen via Brightspace met elkaar communiceren.

Literatuur

De literatuur wordt nog bekend gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Het is verplicht om je voor elk vak in te schrijven via uSis. Dat geldt voor zowel de hoorcolleges als de werkgroepen, ook als deze online plaatsvinden. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het onderwijs en heb je geen toegang tot de Brightspacemodule van het vak.

Tentamens
Daarnaast is het ook verplicht om je voor elk tentamen (dus: zowel de eerste tentamengelegenheid als, zo nodig, de herkansing) in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.
Wanneer het (deel)tentamen een paper of een praktische opdracht betreft dan hoef je je niet in uSis in te schrijven.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

NB Check, nadat je je hebt ingeschreven in uSis, of je inschrijving voor het onderwijs en het (deel)tentamen daarin geregistreerd staan. Dat voorkomt teleurstellingen.

Contact

Coördinator van dit vak is dr. Sabine van der Asdonk.