Prospectus

nl en

Leerproblemen: signalering en interventie

Course
2021-2022

Beschrijving

In deze cursus komen kernthema’s op het gebied van leerproblemen aan bod. In de colleges wordt aandacht besteed aan de achtergrond en oorzaken van verschillende leerproblemen, het signaleren en diagnosticeren van leerproblemen en het (belang van het) bieden van wetenschappelijk onderbouwde hulp en interventies aan leerlingen met leerproblemen. Studenten leren welke factoren kunnen helpen bij het kiezen van de juiste diagnostische instrumenten om leerproblemen vast te stellen en interventies om leerproblemen aan te pakken.
De wekelijkse colleges bestaan uit een hoorcollege (van twee uur) gevolgd door een werkcollege van een uur, waarin gewerkt wordt aan een verplichte groepsopdracht die na afloop van het college via Brightspace moet worden ingeleverd.

Leerdoelen

De leerdoelen van deze cursus zijn:
1. Kennis hebben van en inzicht tonen in de verschillende aspecten die meespelen bij de verklaring, signalering en remediëring van leerproblemen.
2. Kennis maken met de afwegingen die meespelen bij het kiezen van instrumenten en methodes om leerproblemen te signaleren.
3. Kennis maken met de afwegingen die meespelen bij het kiezen van (wetenschappelijk onderbouwde) interventies en strategieën om leerproblemen (in en buiten de klas) aan te pakken.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges waarin in groepen aan opdrachten wordt gewerkt. De opdrachten worden gemaakt om de collegestof en literatuur actief te verwerken en met elkaar in verband te brengen. Hierbij wordt vaak een explicieter verbinding gemaakt met het gebruik van de stof als toekomstig professional. Zowel voor de hoor- als voor de aansluitende werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht.

Kleine wijzigingen zijn mogelijk. Kijk voor de meest recente informatie op Brightspace.

Toetsing

Het eindcijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:

  • Opdrachten (moeten voldoende zijn);

  • MC-tentamen (telt twee keer mee in het eindcijfer en moet voldoende, d.w.z. tenminste 5,5, zijn gemaakt)
    LET OP: Het is niet mogelijk om deelcijfers mee te nemen naar een volgend cursusjaar.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

Artikelen die via Brightspace bekend worden gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Het is verplicht om je voor elk vak in te schrijven via uSis. Dat geldt voor zowel de hoorcolleges als de werkgroepen, ook als deze online plaatsvinden. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het onderwijs en heb je geen toegang tot de Brightspacemodule van het vak.

Tentamens
Daarnaast is het ook verplicht om je voor elk tentamen (dus: zowel de eerste tentamengelegenheid als, zo nodig, de herkansing) in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.
Wanneer het (deel)tentamen een paper of een praktische opdracht betreft dan hoef je je niet in uSis in te schrijven.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

NB Check, nadat je je hebt ingeschreven in uSis, of je inschrijving voor het onderwijs en het (deel)tentamen daarin geregistreerd staan. Dat voorkomt teleurstellingen.

Contact

Coördinator van het vak is dr. Jochanan Veerbeek