Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Leerproblemen: signalering en interventie

Course
2021-2022

Beschrijving

In deze cursus komen kernthema’s op het gebied van leerproblemen aan bod. In de colleges wordt aandacht besteed aan de achtergrond en oorzaken van verschillende leerproblemen, het signaleren en diagnosticeren van leerproblemen en het (belang van het) bieden van wetenschappelijk onderbouwde hulp en interventies aan leerlingen met leerproblemen. Studenten leren welke factoren kunnen helpen bij het kiezen van de juiste diagnostische instrumenten om leerproblemen vast te stellen en interventies om leerproblemen aan te pakken.
De wekelijkse colleges bestaan uit een hoorcollege (van twee uur) gevolgd door een werkcollege van een uur, waarin gewerkt wordt aan een verplichte groepsopdracht die na afloop van het college via Brightspace moet worden ingeleverd.

Leerdoelen

De leerdoelen van deze cursus zijn:
1. Kennis hebben van en inzicht tonen in de verschillende aspecten die meespelen bij de verklaring, signalering en remediëring van leerproblemen.
2. Kennis maken met de afwegingen die meespelen bij het kiezen van instrumenten en methodes om leerproblemen te signaleren.
3. Kennis maken met de afwegingen die meespelen bij het kiezen van (wetenschappelijk onderbouwde) interventies en strategieën om leerproblemen (in en buiten de klas) aan te pakken.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges waarin in groepen aan opdrachten wordt gewerkt. De opdrachten worden gemaakt om de collegestof en literatuur actief te verwerken en met elkaar in verband te brengen. Hierbij wordt vaak een explicieter verbinding gemaakt met het gebruik van de stof als toekomstig professional. Zowel voor de hoor- als voor de aansluitende werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht.

Kleine wijzigingen zijn mogelijk. Kijk voor de meest recente informatie op Brightspace.

Toetsing

Het eindcijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:

  • Opdrachten (moeten voldoende zijn);

  • MC-tentamen (telt twee keer mee in het eindcijfer en moet voldoende, d.w.z. tenminste 5,5, zijn gemaakt)
    LET OP: Het is niet mogelijk om deelcijfers mee te nemen naar een volgend cursusjaar.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

Artikelen die via Brightspace bekend worden gemaakt.

Inschrijven voor vakken

LET OP Met ingang van het collegejaar 2021-2022 moet je je voor alle vakken inschrijven in uSis.

Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Eerstejaars Bachelorstudenten (inclusief eerstejaars Academische Pabo- en Pre-masterstudenten) worden voor de vakken uit het eerste semester door het Onderwijs Servicecentrum ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen.

Inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Eerstejaars Bachelorstudenten (inclusief eerstejaars Academische Pabo- en Pre-masterstudenten) moeten zich voor vakken uit semester 2 zelf inschrijven.

De inschrijftermijn voor alle vakken sluit vijf kalenderdagen vóór aanvang van het vak.

Door je in te schrijven voor het vak sta je automatisch ook ingeschreven voor de Brightspacemodule èn voor de eerste tentamengelegenheid van dat vak. Wie niet ingeschreven is voor een vak heeft dus ook geen toegang tot de Brightspacemodule en kan niet deelnemen aan de eerste tentamengelegenheid van dat vak.

Lees ook de volledige inschrijvingsprocedure

Contact

Coördinator van het vak is dr. Jochanan Veerbeek