Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Onderwijs: wetenschap en praktijk

Course
2021-2022

Beschrijving

Binnen de onderwijswetenschappen worden zowel fundamentele als meer toegepaste vragen gesteld. Een fundamentele vraag is bijvoorbeeld: welke hersengebieden worden geactiveerd tijdens het lezen? Een toegepaste vraag is bijvoorbeeld: wat is het effect van een bepaalde leesmethode op de leesprestaties van leerlingen? In dit vak maak je kennis met de toegepaste onderwijswetenschappen: wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op de onderwijspraktijk. Dit vak heeft dan ook twee pijlers, wetenschap en praktijk.

In de wetenschappelijke pijler maak je kennis met een selectie van theorieën en onderzoeksresultaten met betrekking tot effectief onderwijs. Ook leer je om zelf een onderzoeksvraag te stellen en te beantwoorden aan de hand van wetenschappelijke literatuur. Dit resulteert in een paper over een onderwijsgerelateerd onderwerp naar keuze.

In de praktische pijler maak je kennis met diverse onderwijsvormen en actuele ontwikkelingen in het onderwijs in Nederland. Ook leer je hoe de toepassing van wetenschappelijke kennis er in de praktijk uit kan zien, onder andere door casusopdrachten waarbij je een school onder de loep neemt.

Tot slot is er aandacht voor de verbinding tussen deze twee pijlers: in hoeverre zijn onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk met elkaar verbonden?

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus:

 • Heeft de student kennis van het veld van de toegepaste onderwijswetenschappen.

 • Kan de student deze kennis toepassen op praktische onderwijssituaties.

 • Kan de student kritisch op deze kennis reflecteren.

 • Kan de student individueel een wetenschappelijke literatuurstudie uitvoeren, waarin een onderzoekvraag aan de hand van zelf gezochte wetenschappelijke artikelen wordt uitgewerkt in een paper.

 • Heeft de student ervaring opgedaan met diverse (online) activerende werkvormen, het geven van presentaties en peer feedback.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit zeven interactieve bijeenkomsten, voorafgegaan door zelfstandige literatuurstudie en het individueel en groepsgewijs voorbereiden van opdrachten.

Toetsing

 • Individueel paper in de vorm van een literatuurstudie, inclusief individuele presentatie (50% van het eindcijfer).

 • Voorbereiding op en actieve deelname aan de bijeenkomsten, inclusief (groeps-)opdrachten en presentatie (50% van het cijfer).

Beide deelcijfers moeten minstens 5,5 zijn om het vak succesvol af te sluiten.

Brightspace

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

In de cursus wordt gewerkt met het volgende boek:

 • De Bruyckere, P. (2017). Klaskit: tools voor topleraren. Culemborg: AnderZ.
  Zorg ervoor dat je dit boek bij aanvang van de cursus in je bezit hebt, want je hebt het direct nodig.

 • Aanvullende materialen, zoals artikelen en websites, worden via Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven voor vakken

LET OP Met ingang van het collegejaar 2021-2022 moet je je voor alle vakken inschrijven in uSis.

Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Eerstejaars Bachelorstudenten (inclusief eerstejaars Academische Pabo- en Pre-masterstudenten) worden voor de vakken uit het eerste semester door het Onderwijs Servicecentrum ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen.

Inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Eerstejaars Bachelorstudenten (inclusief eerstejaars Academische Pabo- en Pre-masterstudenten) moeten zich voor vakken uit semester 2 zelf inschrijven.

De inschrijftermijn voor alle vakken sluit vijf kalenderdagen vóór aanvang van het vak.

Door je in te schrijven voor het vak sta je automatisch ook ingeschreven voor de Brightspacemodule èn voor de eerste tentamengelegenheid van dat vak. Wie niet ingeschreven is voor een vak heeft dus ook geen toegang tot de Brightspacemodule en kan niet deelnemen aan de eerste tentamengelegenheid van dat vak.

Lees ook de volledige inschrijvingsprocedure

NB Dit vak wordt afgesloten met een paper. Voor vakken die afgesloten worden met een paper i.p.v. een tentamen hoef je je niet aan te melden via uSis.

Contact

De coördinator van het vak is dr Emilie Prast