Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Behandeling: interventies binnen de orthopedagogiek

Course
2021-2022

Toegangseisen

De inhoud van de vakken Inleiding in de Psychologie, Ontwikkelingspsychologie, Psychopathologie en Orthopedagogiek: theorieën en modellen wordt bekend verondersteld. Van studenten wordt verwacht dat zij onderscheid kunnen maken tussen een normale en een afwijkende ontwikkeling en de beïnvloedende omgevingsfactoren.

Beschrijving

Aan de orde komen:

  • Noties over de therapeutische relatie;

  • Gedragsmodificatie en cognitieve gedragstherapie;

  • Ethisch handelen en behandelen;

  • Hulpverleningsplanning;

  • Kind- en systeemgerichte interventies bij behandeling van internaliserende en externaliserende gedragsproblematiek.

Hierbij komen (psycho)therapeutische benaderingen aan de orde en wordt o.a. aandacht geschonken aan individuele en groepsbehandeling, en individuele- en systeembehandeling. Verder krijgt de notie en het belang van evidence-based behandelingen aandacht in de colleges, evenals evaluatie van behandeling.

Leerdoelen

Studenten hebben kennis en inzicht met betrekking tot evidence based vormen en methoden van behandeling binnen het orthopedagogisch werkveld. Ze leren omgaan met een (cognitief) gedragstheoretische benadering. Daarnaast hebben zij kennis en inzicht in het werken met protocollen.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Er zijn in totaal tien colleges van elk twee uur. Tijdens de hoorcolleges wordt een algemene inleiding gegeven over de onderwerpen die hierboven puntsgewijs zijn weergegeven en door middel van literatuurstudie vindt een verdere verdieping van de literatuur plaats. Studenten worden tijdens de colleges ingevoerd in de denkwijze van belangrijke representanten van bepaalde interventies, waarbij aanvullende informatie en commentaar worden geleverd. De colleges worden aangevuld met praktische voorbeelden en videomateriaal.

Toetsing

Schriftelijk tentamen over opgegeven literatuur en collegestof.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

  • Martin, G., & Pear, J. (2019; 11th edition). Behavior modification; what it is and how to do it?

Andere literatuur wordt op Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven voor vakken

LET OP Met ingang van het collegejaar 2021-2022 moet je je voor alle vakken inschrijven in uSis.

Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Eerstejaars Bachelorstudenten (inclusief eerstejaars Academische Pabo- en Pre-masterstudenten) worden voor de vakken uit het eerste semester door het Onderwijs Servicecentrum ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen.

Inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Eerstejaars Bachelorstudenten (inclusief eerstejaars Academische Pabo- en Pre-masterstudenten) moeten zich voor vakken uit semester 2 zelf inschrijven.

De inschrijftermijn voor alle vakken sluit vijf kalenderdagen vóór aanvang van het vak.

Door je in te schrijven voor het vak sta je automatisch ook ingeschreven voor de Brightspacemodule èn voor de eerste tentamengelegenheid van dat vak. Wie niet ingeschreven is voor een vak heeft dus ook geen toegang tot de Brightspacemodule en kan niet deelnemen aan de eerste tentamengelegenheid van dat vak.

Lees ook de volledige inschrijvingsprocedure

Contact

Coördinator van het vak is Dr. M. van Geel.
Spreekuur wordt bekend gemaakt tijdens het eerste college.