Prospectus

nl en

Cursus praktische data-analyse met SPSS (Pre-master)

Course
2021-2022

Toegangseisen

Geen. De stof van de Cursus praktische data-analyse met SPSS wordt bekend verondersteld bij deelname aan het studieonderdeel Onderzoekspracticum 2 en het Pre-master Onderzoeksproject. Aangezien tijdens de cursus SPSS gebruik gemaakt wordt van inhoudelijke kennis die aan bod komt in Onderzoekspracticum 1, wordt aangeraden deze twee cursussen tegelijkertijd te volgen.

Beschrijving

De volgende aspecten van data-analyse komen in dit vak aan bod:

  1. Het opzetten van een onderzoek waarbij rekening wordt gehouden met de analyse van de verzamelde gegevens.
  2. Invoeren van verzamelde gegevens.
  3. Het omgaan met en bewerken van gegevensbestanden.
  4. Werken met SPSS voor het controleren, beschrijven en analyseren van gegevens.
  5. Het schriftelijk presenteren van onderzoeksresultaten verkregen met behulp van SPSS, met de nadruk op het inhoudelijk interpreteren van de uitvoer.

Leerdoelen

Het doel van dit vak is leren omgaan met SPSS om eenvoudige statistische analyses uit te voeren, leren interpreteren van SPSS-uitvoer en leren rapporteren van onderzoeksresultaten.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Studenten kunnen op de tijden die aangegeven zijn in het rooster terecht in de PC-zalen om zelfstandig te werken aan opdrachten uit de syllabus en vier groepsopdrachten. Op aangegeven tijden zal een begeleider aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en feedback te geven op de opdrachten. Om te kunnen werken moet elke student een ULCN-account hebben.

Toetsing

In de loop van de cursus zullen groepsopdrachten worden gemaakt die beoordeeld worden met één individueel eindcijfer. Tevens zal een individueel tentamen worden afgenomen tijdens de laatste bijeenkomst van de cursus.

De eindbeoordeling van het vak is het gemiddelde van het cijfer voor de groepsopdracht en het tentamencijfer. Beide onderdelen moeten met tenminste een 5.50 worden afgerond. Het eindcijfer wordt berekend als het gemiddelde van de cijfers voor de eindopdracht en de toets en moet tenminste een 6 bedragen (alle cijfers tussen 5.50 en 6.49 worden afgerond naar een 6). Opdrachten met een voldoende eindcijfer mogen niet herkanst worden.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

N.B. De literatuur is onder voorbehoud. Eventuele wijzigingen zullen via Brightspace bekend worden gemaakt.

  • Vocht, A. de (2018). Basishandboek SPSS 25. Utrecht: Bijleveld Press. Dit boek wordt voornamelijk als naslagwerk gebruikt en is ook handig voor de rest van de studie.

  • Commandeur, J.J.F., Verduin, C.J. en Linting, M. (2021). Practicumhandleiding inleiding SPSS Windows Pedagogiek (via Brightspace beschikbaar). Deze syllabus dient volledig bestudeerd te worden.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Het is verplicht om je voor elk vak in te schrijven via uSis. Dat geldt voor zowel de hoorcolleges als de werkgroepen, ook als deze online plaatsvinden. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het onderwijs en heb je geen toegang tot de Brightspacemodule van het vak.

Tentamens
Daarnaast is het ook verplicht om je voor elk tentamen (dus: zowel de eerste tentamengelegenheid als, zo nodig, de herkansing) in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.
Wanneer het (deel)tentamen een paper of een praktische opdracht betreft dan hoef je je niet in uSis in te schrijven.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

NB Check, nadat je je hebt ingeschreven in uSis, of je inschrijving voor het onderwijs en het (deel)tentamen daarin geregistreerd staan. Dat voorkomt teleurstellingen.

Contact

Coördinator van de cursus is dr. Sarah Plukaard