Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Cursus praktische data-analyse met SPSS (Pre-master)

Course
2021-2022

Toegangseisen

Geen. De stof van de Cursus praktische data-analyse met SPSS wordt bekend verondersteld bij deelname aan het studieonderdeel Onderzoekspracticum 2 en het Pre-master Onderzoeksproject. Aangezien tijdens de cursus SPSS gebruik gemaakt wordt van inhoudelijke kennis die aan bod komt in Onderzoekspracticum 1, wordt aangeraden deze twee cursussen tegelijkertijd te volgen.

Beschrijving

De volgende aspecten van data-analyse komen in dit vak aan bod:

  1. Het opzetten van een onderzoek waarbij rekening wordt gehouden met de analyse van de verzamelde gegevens.
  2. Invoeren van verzamelde gegevens.
  3. Het omgaan met en bewerken van gegevensbestanden.
  4. Werken met SPSS voor het controleren, beschrijven en analyseren van gegevens.
  5. Het schriftelijk presenteren van onderzoeksresultaten verkregen met behulp van SPSS, met de nadruk op het inhoudelijk interpreteren van de uitvoer.

Leerdoelen

Het doel van dit vak is leren omgaan met SPSS om eenvoudige statistische analyses uit te voeren, leren interpreteren van SPSS-uitvoer en leren rapporteren van onderzoeksresultaten.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Studenten kunnen op de tijden die aangegeven zijn in het rooster terecht in de PC-zalen om zelfstandig te werken aan opdrachten uit de syllabus en vier groepsopdrachten. Op aangegeven tijden zal een begeleider aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en feedback te geven op de opdrachten. Om te kunnen werken moet elke student een ULCN-account hebben.

Toetsing

In de loop van de cursus zullen groepsopdrachten worden gemaakt die beoordeeld worden met één individueel eindcijfer. Tevens zal een individueel tentamen worden afgenomen tijdens de laatste bijeenkomst van de cursus.

De eindbeoordeling van het vak is het gemiddelde van het cijfer voor de groepsopdracht en het tentamencijfer. Beide onderdelen moeten met tenminste een 5.50 worden afgerond. Het eindcijfer wordt berekend als het gemiddelde van de cijfers voor de eindopdracht en de toets en moet tenminste een 6 bedragen (alle cijfers tussen 5.50 en 6.49 worden afgerond naar een 6). Opdrachten met een voldoende eindcijfer mogen niet herkanst worden.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

N.B. De literatuur is onder voorbehoud. Eventuele wijzigingen zullen via Brightspace bekend worden gemaakt.

  • Vocht, A. de (2018). Basishandboek SPSS 25. Utrecht: Bijleveld Press. Dit boek wordt voornamelijk als naslagwerk gebruikt en is ook handig voor de rest van de studie.

  • Commandeur, J.J.F., Verduin, C.J. en Linting, M. (2021). Practicumhandleiding inleiding SPSS Windows Pedagogiek (via Brightspace beschikbaar). Deze syllabus dient volledig bestudeerd te worden.

Inschrijven voor vakken

LET OP Met ingang van het collegejaar 2021-2022 moet je je voor alle vakken inschrijven in uSis.

Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Eerstejaars Bachelorstudenten (inclusief eerstejaars Academische Pabo- en Pre-masterstudenten) worden voor de vakken uit het eerste semester door het Onderwijs Servicecentrum ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen.

Inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Eerstejaars Bachelorstudenten (inclusief eerstejaars Academische Pabo- en Pre-masterstudenten) moeten zich voor vakken uit semester 2 zelf inschrijven.

De inschrijftermijn voor alle vakken sluit vijf kalenderdagen vóór aanvang van het vak.

Door je in te schrijven voor het vak sta je automatisch ook ingeschreven voor de Brightspacemodule èn voor de eerste tentamengelegenheid van dat vak. Wie niet ingeschreven is voor een vak heeft dus ook geen toegang tot de Brightspacemodule en kan niet deelnemen aan de eerste tentamengelegenheid van dat vak.

Lees ook de volledige inschrijvingsprocedure

Contact

Coördinator van de cursus is dr. Sarah Plukaard