Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Onderzoekspracticum 1 (Pre-master)

Course
2021-2022

Toegangseisen

Geen.
De vakken Onderzoekspracticum 1 (Pre-master) en Praktische Data-analyse met SPSS hangen inhoudelijk sterk samen. Je wordt dan ook geadviseerd deze vakken parallel aan elkaar te volgen.

Beschrijving

Tijdens dit vak komen verschillende aspecten van het wetenschappelijke onderzoeksproces aan bod:
1. Inleiding in het onderzoeksproces als geheel.
2. Inleiding in onderzoeksopzetten en overwegingen die daarin gemaakt worden.
3. Inleiding in de kwantitatieve methoden en technieken van empirisch onderzoek.
4. Beschrijvende statistiek en een inleiding in de toetsende statistiek.

Leerdoelen

Doel van dit vak is het verwerven van elementaire kennis over en inzicht in het verloop van het onderzoeksproces en de bij onderzoek te gebruiken methoden en technieken en toepassingen op het terrein van de beschrijvende en toetsende statistiek.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Actieve colleges aan de hand van collegestof en werkgroepopdrachten. Colleges zijn niet verplicht, maar gezien het tempo van het vak wordt deelname sterk aangeraden. Om studenten te helpen bij het structureel bijhouden van de stof is voorbereiding van werkgroepopdrachten wel verplicht.

Toetsing

Eén schriftelijk tentamen bestaande uit meerkeuzevragen en een deel open vragen.

Studenten wordt verzocht om naar de tentamens eigen schrijfgerei (potlood, puntenslijper en gum) mee te nemen. Alleen eenvoudige (geen grafische) rekenmachines zijn toegestaan.

Brightspace

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace. De meest recente informatie over het vak is te vinden op de Brightspacesite.

Literatuur

N.B. De literatuur is onder voorbehoud. Eventuele wijzigingen zullen voor aanvang van de cursus via Brightspace bekend worden gemaakt.

  • Moore, D. S., McCabe, G. P., & Craig, B. (2017, 9th edition). Introduction to the practice of statistics. New York: Freeman. Dit boek wordt tevens gebruikt bij het tweedejaarsvak Onderzoekspracticum 2. Dit boek wordt tevens gebruikt bij Onderzoekspracticum 2.

  • Linting, M. (2012) (Compiler). Introduction to Research Methods in the Social and Behavioral Sciences. Harlow, UK: Pearson Custom Publishing. Dit boek is samengesteld uit hoofdstukken uit Introduction to behavioral research methods (6th edition) van M.R. Leary en Take a look: Observation and portfolio assessment in childhood research van S. Martin, aangevuld met extra materiaal. Dit boek wordt tevens gebruikt bij Onderzoekspracticum 2.

  • Van der Voort, A. (2021). Syllabus Onderzoekspracticum 1 (beschikbaar via Brightspace).

Inschrijven voor vakken

LET OP Met ingang van het collegejaar 2021-2022 moet je je voor alle vakken inschrijven in uSis.

Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Eerstejaars Bachelorstudenten (inclusief eerstejaars Academische Pabo- en Pre-masterstudenten) worden voor de vakken uit het eerste semester door het Onderwijs Servicecentrum ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen.

Inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Eerstejaars Bachelorstudenten (inclusief eerstejaars Academische Pabo- en Pre-masterstudenten) moeten zich voor vakken uit semester 2 zelf inschrijven.

De inschrijftermijn voor alle vakken sluit vijf kalenderdagen vóór aanvang van het vak.

Door je in te schrijven voor het vak sta je automatisch ook ingeschreven voor de Brightspacemodule èn voor de eerste tentamengelegenheid van dat vak. Wie niet ingeschreven is voor een vak heeft dus ook geen toegang tot de Brightspacemodule en kan niet deelnemen aan de eerste tentamengelegenheid van dat vak.

Lees ook de volledige inschrijvingsprocedure

Contact

Coördinator van deze cursus is Sarah Plukaard