Prospectus

nl en

Populair Wetenschappelijk Schrijven

Course
2021-2022

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Drs. L. Rambonnet, N. Beets MSC en Dr. ir. J. Cramer
Contact: popwet@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Het is belangrijk om wetenschappelijke kennis op een begrijpelijke manier te delen met een breed publiek. Eén van de manieren is door populairwetenschappelijke artikelen te schrijven. Wat houdt populairwetenschappelijk schrijven in? Hoe ontwerp en schrijf je een aantrekkelijk, boeiend verhaal? Hoe vermijd je vaktermen? Welke schrijftechnieken, structuurtechnieken en verhaaltechnieken kan je bij het schrijven van een populair-wetenschappelijk stuk gebruiken? Tijdens het vak worden presentaties verzorgd over de verschillende manieren waarop wetenschappelijk onderzoek kan worden gepopulariseerd. De docent nodigt gastsprekers met praktische ervaring uit om meer inzicht te geven in het vak. Uiteindelijk schrijven de studenten populairwetenschappelijk stuk aan de hand van een symposium over biologie-onderzoek in Leiden. Het stuk wordt kritisch beoordeeld en van commentaar voorzien door de docenten en medestudenten, waarna er kans is een verbeterde eindversie in te leveren.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Vergroten en verbreden van de belangstelling voor het delen van biologische kennis en het inzicht in mogelijke toepassingen daarvan. Kritisch lezen van teksten. Vaardigheid krijgen in schriftelijk formuleren voor een breed publiek.

Eindtermen:

  • Studenten herkennen verschillende manieren waarop wetenschappelijk onderzoek kan worden gepopulariseerd.

  • Studenten kunnen uitleggen hoe een populairwetenschappelijk stuk geschreven moet worden (schrijftechnieken, structuurtechnieken en verhaaltechnieken).

  • Studenten kunnen een populairwetenschappelijk stuk schrijven.

  • Studenten kunnen een populairwetenschappelijk stuk kritisch beoordelen en van commentaar voorzien.

Rooster

Zie rooster BLOK 3, er zijn een aantal trainingsdagen waarbij aanwezigheid verplicht is. Tijdens de trainingsdagen wordt het project ingeleid en wordt onderwijs aangeboden over “Populair Wetenschappelijk Schrijven”. Daarna is er veel zelfwerkzaamheid waarbij uiteindelijk een populairwetenschappelijk stuk moet worden geschreven.

Onderwijsvorm

Colleges, werkgroepen, vervolgens zelfwerkzaamheid.

Toetsing

Populairwetenschappelijk stuk.
Een voorwaarde voor het behalen van een cijfer is aanwezigheid bij de verplichte onderdelen.

Het eindcijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:

  • Inhoud

  • Taalgebruik

  • Begrijpelijkheid

  • Feedback van medestudenten

Inzage en feedback op het tentamen

Feedback gebeurt via Turnitin op de eindversies. Indien er vragen zijn mogen de studenten een afspraak maken.

Brightspace

Alle noodzakelijke informatie wordt via Brightspace verstrekt.

Literatuur

Optioneel: Het exacte verhaal, Ionica Smeets.

Aanmelden

Via Usis

Opmerkingen

Het beste populairwetenschappelijk stuk wordt mogelijk gepubliceerd in het Leiden Science Magazine, het magazine van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden.