Prospectus

nl en

Immunobiologie

Course
2021-2022

Toegangseisen

Sterk aanbevolen: cursus Moleculaire Microbiologie jaar 2.

Contact

Coördinator: Prof. Dr. A.H. Meijer Email: a.h.meijer@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Het doel van de tweedejaarscursus Immunobiologie is het verdiepen van de kennis over de werking en evolutie van het immuunsysteem. De principes van aangeboren en adaptieve immuniteit worden behandeld in de context van ziekten, waaronder infectieziekten, ontstekingsziekten, autoimmuunziekten, allergieën en kanker. De cursus sluit nauw aan op lopend onderzoek binnen het onderzoekscluster Animal Sciences van het Instituut Biologie Leiden (IBL), waarbij gekweekte macrofagen en zebravisembryo’s gebruikt worden als model om signaalmechanismen te onderzoeken die een rol spelen bij de herkenning van micro-organismen of tumorcellen door het immuunsysteem, bij de afweer tegen intracellulaire pathogenen, en bij de modulatie van de immuunrespons door stresshormonen. De onderwerpen worden in hoorcolleges behandeld en in praktische experimenten nader toegelicht.

Leerdoelen

Doelstellingen:

  • Het verdiepen van de kennis over de functies van de verschillende celtypen van het immuunsysteem en begrip verkrijgen van de onderlinge samenhang van immunobiologische processen en de verstoring van die processen bij infectieziekten, ontstekingsziekten, autoimmuunziekten, allergieën en kanker.

  • Het oefenen in praktische handvaardigheden en inzicht verkrijgen in immunodetectiemethoden en in het opzetten van experimenten in immunobiologisch onderzoek.

Eindtermen:

  • Praktische vaardigheden in de toepassing van muis-macrofagen en zebravisembryo’s als modelsystemen voor onderzoek naar ontstekings- en infectieziekten.

  • Theoretische kennis en begrip van de samenhang tussen de aangeboren en adaptieve componenten van het immuunsysteem, de afweermechanismen van fagocyten, de functies van de receptoren voor de herkenning van pathogenen, de rol van alarmsignalen, de signaalroutes betrokken bij de activering van het immuunsysteem, de mechanismen van antigeenpresentatie en cellulaire immuniteit, de mechanismen van humorale immuniteit, gastheer-pathogeen-interacties en de evolutie van het immuunsysteem.

Rooster

Twee-weekse full-time cursus van 13 juni 2022 tot 24 juni 2022, voor detailrooster zie Brightspace.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, zelfstudie en practicum

Toetsing

Powerpoint-presentatie; practicumopdracht en tentamen
Het eind cijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:

  • Presentatie 20% (minimumcijfer 6)

  • Practicumopdracht 10%

  • Tentamen 70% (minimumcijfer 5,6; collegestof met bijbehorende stof uit Alberts et al. en practicumstof zijn onderdeel van de toetsing)

Inzage en feedback op het tentamen

Datum: op afspraak

Brightspace

Aanvullende informatie en cursus documenten staan op Brightspace

Literatuur

  • Verplicht boek: Alberts et al., Molecular Biology of the Cell, Garland science NY, 6e ed. 2014

  • Practicumhandleiding

Aanmelden

Via USIS
Maximaal aantal deelnemers: 85