Prospectus

nl en

Veldonderzoek Ecologie

Course
2021-2022

Toegangseisen

Liefst Ecologie 1 gevolgd (geen verplichting)

Contact

Coördinator: Dr. K. Vrieling Email: k.vrieling@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

In deze cursus komen specifieke aspecten van experimenteel onderzoek expliciet aan de orde, namelijk:

 1. Het formuleren van een goede vraagstelling
 2. Literatuuronderzoek (wat is wel en wat is niet bekend)
 3. Het formuleren van hypothese en experiment
 4. De analyse en interpretatie van resultaten
 5. Schriftelijke verslaglegging van de resultaten
 6. Mondeling presenteren van de resultaten

Er wordt een inleiding gegeven tot literatuuronderzoek en mondeling/schriftelijk rapporteren van wetenschappelijk onderzoek. Je stelt zelf een hypothese op voor je onderzoek, maakt een planning, organiseert het onderzoek, verzameld data, analyseert de data, presenteert deze data en schrijft een verslag in de vorm van een wetenschappelijk artikel. Tijdens de cursus worden zowel ecologische onderzoeksonderwerpen aangeboden met planten, dieren en bestuivers. Er kunnen chemische of DNA bepalingen worden uitgevoerd. De nadruk ligt op experimenteel werk, waarbij theorie uit de cursus Ecologie & Milieu wordt toegepast in eigen onderzoeksprojecten.

Leerdoelen

Doelstellingen: Kennismaking met alle aspecten van onderzoek door het doen van een mini onderzoek. Studenten leren ook in een klein groepje samen te werken.

Eindtermen: Studenten zijn bekend met het opzetten en uitvoeren van een eigen onderzoek, met het doen van literatuuronderzoek en met het mondeling en schriftelijk rapporteren van wetenschappelijk onderzoek.

Rooster

Van 13 juni 2022 tot en met 8 juli 2022,, voor detailrooster zie Brightspace.

Onderwijsvorm

 • Colleges/Instructie statistiek R commander

 • In groepen zelfstandig uitvoeren van een onderzoek

 • Presenteren van de resultaten van het onderzoek

 • Schrijven van een wetenschappelijk artikel over het onderzoek

Alle aspecten van onderzoek doen komen aan de orde. Algemene vraagstelling, maken van hypothesen, relevante literatuur verzamelen en lezen, verzamelen van gegevens, statistische toetsing, mondelinge en schriftelijke verslaggeving. Er wordt in groepen samengewerkt.

Toetsing

Individueel cijfer. Beoordelingen praktisch werk, verslag en eindpresentatie.

Het eind cijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:

 • Practisch werk( 40%)

 • Verslag (40%)

 • Presentatie (20%)

Inzage en feedback op het tentamen

Datum: nvt

Brightspace

Achtergrond informatie staat in Brightspace

Literatuur

Wetenschappelijke literatuur

Aanmelden

Via USIS
Maximaal aantal deelnemers: 85