Prospectus

nl en

Studieloopbaanorientatie 3

Course
2021-2022

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Email: biobscstudieadviseur@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

De cursus Studieloopbaanorientatie (SLO) loopt over alle bachelorjaren en bestaat uit diverse bijeenkomsten en activiteiten per jaar. Via hoorcolleges, voorlichtingsbijeenkomsten, individuele en/of groepsopdrachten worden studenten gestimuleerd om na te denken over de keuze voor en inrichting van de studie en over de wensen t.a.v. een vervolgopleiding of potentieel werkveld na het afsluiten van de bacheloropleiding. Tevens worden in dit vak algemene onderzoeksvaardigheden toegelicht, zoals wetenschappelijk schrijven en presenteren.
In het derde jaar van SLO leer je hoe je een programmeertaal kunt leren, waar je er goede kwaliteit informatie kunt vinden en hoe je op zo’n manier vragen kunt stellen dat een ander je snel kan helpen. Tevens eindigt SLO 3 met een spoedcursus R voor studenten die moeite hebben met programmeren, om zo het statistiek vak van het derde jaar toegankelijker te maken.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het onderdeel Studieloopbaan oriëntatie heeft tot doel studenten na te laten denken over zijn of haar keuzes tijdens de bacheloropleiding biologie in de breedste zin van het woord. Onderwerpen die tijdens het derde jaar aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: ● nadenken over de eigen motivatie en interesses. ● het vormen van een beeld over de eigen vaardigheden en interesses. ● het stimuleren tot het vormen van een beeld van de persoonlijke wensen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. ● het vormen van een duidelijk beeld van de keuzemogelijkheden na afronding van de bacheloropleiding. ● het leren maken van gemotiveerde keuzes voor uitstroom na de bachelor (het al dan niet vervolgen van de studie met een masteropleiding of keuze voor een werkkring).

Eindtermen:
Na het gevolgd hebben van deze cursus gedurende de 3 bachelor jaren kan een student, op basis van het door de student gemaakte persoonlijk profiel en de individuele en groepsgewijze oriëntatie, gemotiveerd kiezen voor bijvoorbeeld een specialisatiegebied, onderwerp van een bachelorstage, masteropleiding of werkkring.

Rooster

Verschillende bijeenkomsten en activiteiten per jaar.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en opdrachten

Toetsing

Deelname aan bijeenkomsten/activiteiten, zelfstudie, inleveren van opdrachten en/of presentaties.

Inzage en feedback op het tentamen

Datum: n.v.t.

Brightspace

Colleges en werkopdrachten worden op Brightspace geplaatst.

Literatuur

Achtergrondinformatie via Brightspace

Aanmelden

Aanmelden via usis