Prospectus

nl en

Western Visual Arts and Architecture - 2000 Part I b

Course
2021-2022

Toegangseisen

De student dient Westerse Beeldende Kunst en Architectuur - 2000 deel I a te hebben gevolgd of tegelijkertijd te volgen.

Beschrijving

Dit vak heeft het vak Visuele Analyse I (2020-2021) vervangen.
Deel 1 b van de cursus Westerse beeldende kunst en architectuur is erop gericht de kennis die in het overzicht (deel 1 a) is gegeven te verdiepen en te problematiseren. In dit college maak je dan ook kennis met de problematiek betreffende de bestudering van de architectuur en kunst van dit tijdvak. Bronnen zijn schaars, zeker in de vroege middeleeuwen, en gebouwen en kunstwerken lastig te dateren. In de cursus leer je bronnen analyseren, stilistische ontwikkelingen te onderscheiden en duiden, en leer je een gebouwbeschrijving te maken. Daarnaast maak je kennis met de begrippen iconografie en iconologie en leer je de belangrijkste handboeken daaromtrent kennen. Verder worden de architectuur en kunst van deze periode behandeld vanuit het perspectief van de opdrachtgever, de beoogde beschouwer en de kunstenaar. Tot slot wordt duidelijk gemaakt dat westerse beeldende kunst en architectuur niet in een vacuüm ontstonden. Daaropvolgend komt het middeleeuwse en vroegmoderne mensbeeld aan de orde en het contact en de uitwisseling met andere culturen in en buiten Europa (Jodendom, Islam).

Leerdoelen

 • Inzicht te verkrijgen in de architectuur en kunst van de desbetreffende regio en periode.

 • Studenten maken kennis met de belangrijkste wetenschappelijke benaderingen en invalshoeken die de kunstgeschiedenis kent voor de interpretatie van kunstwerken uit dit tijdvak.

 • Studenten maken kennis met de belangrijkste bronteksten voor de bestudering van de periode voor 1600.

 • Studenten leren een bouwbeschrijving te maken (gevel, plattegrond, bouwvolume).

 • Studenten maken kennis met het wereldbeeld voor 1600 en de wisselwerking tussen de verschillende culturen.

 • Studenten leren welke maatschapelijke groeperingen invloed hadden op het kunst- of bouwwerk.

 • Door middel van opdrachten en doe-het-zelf excursies leren studenten de opgedane kennis te hanteren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoocollege, werkcollege, doe-het-zelf excursie.

Toetsing en weging

Toetsing

Deze cursus wordt getoetst via papers.

Weging

 • Gebouwbeschrijving: gevel, plattegrond, bouwvolume 40%

 • Opdracht(en) iconografie 20%

 • Opdracht(en) inrichting kerkgebouw en kloosterordes 20%

 • Opdracht vergelijkende kunstgeschiedenis 20 %

Herkansing

Ieder onderdeel kan eenmaal worden herkanst.

Inzage en nabespreking

De student krijgt schriftelijke feedback via Brightspace.

Literatuurlijst

De literatuur wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, kun je terecht bij de docent die in de rechter informatiebalk vermeld staat.

 • Voor vragen over inschrijving en toelating, neem contact op met de studiecoördinator

 • Voor overige vragen, neem contact op met de onderwijsadministatie Arsenaal

Opmerkingen