Prospectus

nl en

Seminar BA2: Arts and Culture II: 17th and 18th century

Course
2021-2022

Toegangseisen

De volgende vakken dienen succesvol te zijn afgerond:

 • Freshman's Class

 • Academische Vaardigheden II

 • Visuele Analyse II

Beschrijving

In deze cursus staan de Nederlandse architectuur, schilder-, teken- en prentkunst uit de periode na 1600 centraal. In zes inleidende colleges krijg je aan de hand van enkele hoogtepunten een overzicht van hoe de architectuur en kunst zich in Nederland ontwikkelden tot circa 1800. Dit inleidende deel wordt afgesloten met een schriftelijk (take-home) tentamen. Tijdens excursies bekijken we originele tekeningen, prenten en schilderijen van dichtbij en leer je deze te analyseren aan de hand van zeventiende-eeuwse kunstkritische termen. Voor de excursies bereiden de studenten een kort referaat voor. Verders kies je een object uit een Nederlandse kunstcollectie en schrijf je een onderzoeksplan dat gedurende het tweede deel van de cursus wordt uitgewerkt tot een werkstuk van 3000 woorden. Alvorens de definitieve versie in te leveren, presenteer je je onderzoek in een referaat en krijg je feedback van je docent en medestudenten.

Leerdoelen

 • Inzicht verkrijgen in de architectuur en kunst van de desbetreffende regio en periode.

 • Inzicht verkrijgen in de historiografie van het onderwerp en in de belangrijkste kunsthistorische onderzoeksmethodes.

 • Studenten leren een goede objectbeschrijving en catalogustekst te maken.

 • Studenten zoeken, selecteren en ordenen de relevante literatuur.

 • Studenten leren een relatief grote hoeveel documentatie en informatie te verwerken.

 • Studenten leren het kunsthistorische debat aangaande het gekozen onderwerp te analyseren en te reflecteren daarop.

 • Studenten leren een helder geformuleerde en beargumenteerde paper van circa 3000 woorden te schrijven met een heldere conclusie, exclusief noten en literatuurlijst.

 • Studenten leren het lopende onderzoek in circa 10 minuten te presenteren, visueel ondersteund met een PowerPointpresentatie.

 • Studenten leren feedback te geven en te ontvangen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege (deel 1)

 • Werkcollege (deel 2) met referaat en werkstuk

 • Excursies met kort referaat

Toetsing en weging

Toetsing

 • Tentamen (deel 1)

 • Referaat excursies

 • Referaat en werkstuk (deel 2) van circa 3000 woorden excl. noten en literatuur

Weging

 • Tentamen: 25%

 • Referaat excursies: 25%

 • Referaat en werkstuk: 50%

Het gewogen gemiddelde van de (deel-) toetsen moet minimaal een 6,0 (= voldoende) zijn.
Daarnaast moet de eindopdracht (of hoofdopdracht) in elk geval te worden afgesloten met minimaal een 6,0 (= voldoende). Alle andere deeltoetsen dienen eveneens te worden afgesloten met een 6 (= voldoende), maar hierbij is het mogelijk om voor één toets een 5 (maar niet lager dan 5) te compenseren met een andere, gelijkwaardige, toets.

Herkansing

Alle toetsen waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen worden herkanst. Alle herkansingen zullen – voor zover van toepassing – op hetzelfde moment plaats vinden, na de laatste (deel-)toets.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De literatuurlijst wordt via Brightspace verschaft. Alle publicaties zijn online toegankelijk via de UB.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Not applicable.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen