Prospectus

nl en

Inleiding Gedragseconomie (ESE)

Course
2021-2022

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Een standaard veronderstelling in de economie is dat mensen zich gedragen als "homo economicus". Homo Economicus is rationeel en zelfzuchtig met onbegrensde cognitieve capaciteiten. De psychologie heeft aangetoond dat mensen zich niet gedragen als Homo Economicus. Daarom kunnen economische en financiele modellen tot verkeerde voorspellingen en beleidsadviezen leiden. Dit vak zal een overzicht geven van de problemen waar economische en financiele modellen tegenaan lopen en hoe zij kunnen worden verbeterd aan de hand van psychologische inzichten. Het vak leert studenten met een bredere en meer kritische blik naar hun eigen vakgebied te kijken en te herkennen waar economisch en financieel beleid kan worden verbeterd.

Leerdoelen

 • Studenten leren de basisaannames die in de traditionele economische leer worden gemaakt omtrent besluitvorming.

 • Studenten leren voorbeelden van situaties waarin de basis aannames worden geschonden.

 • Studenten zien enkele voorbeelden van wat deze schendingen binnen de traditionele economische leer betekenen voor economisch beleid.

 • Studenten leren de basisterminologie gebruikt in economische experimenten.

 • Studenten leren herkennen wanneer geobserveerd gedrag de standaard economische aannames in besluitvorming schendt.

 • Studenten leren gedrag te voorspellen op basis van de standaard economische modellen in besluitvorming.

 • Studenten worden bekend met economische experimenten en de beslissingen die gemaakt moeten worden bij het opstellen ervan.

Rooster

Het rooster is te vinden via de studenten website.
Zie SIN-online van de Erasmus School of Economics voor het meest actuele rooster.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Practicumcollege

 • Webcasts

Toetsing

 • Schriftelijk (her)tentamen met meerkeuze vragen (100%)

Voor bachelor-1 studenten geldt een verplichte aanwezigheid bij ten minste 70% van de practica (deze verplichting geldt niet - indien van toepassing - voor HBO/WO-schakelstudenten, cursisten en studenten die reeds eerder een geldig - in OSIRIS geboekt - maar onvoldoende vakresultaat hebben behaald)

Brightspace

Bereikbaar via SIN online van ESE.

Literatuur

 • Angner, Erik (2016) A Course in Behavioral Economics, 2nd Ed. (London: Palgrave Macmillan); ISBN 9781137512925

Aanmelden

Studenten dienen zich zowel in Leiden als in Rotterdam aan te melden voor het tentamen.

 • Leiden:
  Aanmelden via uSis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
  Activiteitencodes te vinden via de studentenwebsite onder de tab 'Wiskunde en Natuurwetenschappen'.

 • Rotterdam: Aanmelden in Rotterdam.

Contact

Vakcoördinator ESE: dr. LCG Pozzi.
Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee.

Opmerkingen

Dit vak wordt georganiseerd door de Erasmus School of Economics en vindt plaats in Rotterdam.