Prospectus

nl en

Microeconomics (IT)

Course
2021-2022

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Na een algemene inleiding in de micro-economie zal de aandacht uitgaan naar de keuzetheorie. Uitgangspunt is dat economische handelingen doelgericht zijn: de beperkte middelen die een subject voorhanden heeft worden zodanig gebruikt dat een bepaalde doelstelling bereikt wordt. Dit algemene uitgangspunt wordt op de handelingen van de consument en producent toegepast. Vervolgens komt het functioneren van markten aan de orde. Ook zal een begin worden gemaakt met het analyseren van strategische interactie met behulp van de speltheorie.

Leerdoelen

 • Reproduceren en interpreteren van concepten in sleutelgebieden in de micro-economie reproduceren en interpreteren: keuze en beslissingskunde, informatie en onzekerheid, huishouden- en bedrijfsgedrag, organisaties en markten, allocatie en welvaart en gedragseconomie.

 • Reproduceren en interpreteren van concepten in sleutelgebieden in de meso-economie: marktstructuren en -functioneren, bedrijfsstrategie, bedrijfsdoelstellingen en -functioneren.

 • Het kunnen gebruiken van standaard wiskundige methoden die veel in micro-economie toegepast worden.

Rooster

Het rooster is te vinden via de studenten website.
Zie voor het meest actuele rooster en het zalenrooster, SIN-online van de Erasmus School of Economics.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Practicumcollege

 • Sommencollege

 • Webcasts

Toetsing

 • Een tussentoets met open vragen (10%)

 • Twee opdrachten, deze tellen elk voor 10% mee (20%)

 • Schriftelijker (her-)tentamen met open vragen (70%)

Verplichte aanwezigheid bij ten minste 70% van de practica (deze verplichting geldt niet - indien van toepassing - voor HBO/WO-schakelstudenten, cursisten en studenten die reeds eerder een geldig - in OSIRIS geboekt - maar onvoldoende vakresultaat hebben behaald)

Brightspace

Bereikbaar via SIN-online van ESE.

Literatuur

Verplicht materiaal:

 • Microeconomics and Behavior, 3de editie van Frank and Cartwright (2020) Inclusief connect. (op de Canvaspagina komt informatie hoe deze te bestellen als e-book of als tekstboek)

Aanmelden

Studenten dienen zich zowel in Leiden als in Rotterdam aan te melden voor het tentamen.

 • Leiden:
  Aanmelden via uSis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
  Activiteitencodes te vinden via de studentenwebsite onder de tab 'Wiskunde en Natuurwetenschappen'.

 • Rotterdam: Aanmelden in Rotterdam.

Contact

Website

Micro-economie.

Opmerkingen

Dit vak wordt georganiseerd door de Erasmus School of Economics en vindt plaats in Rotterdam.

*Wijzingen t.o.v. voorgaand jaar

Practicum-vragen voor vooral de eerste weken worden geupdate en geredigeerd. Daar waren we nog niet tevreden mee.
Vanwege Corona kunnen we niet alle studenten tegelijkertijd op de campus hebben, dus worden student per toerbeurt drie keer uitgenodigd voor een campusdag met daarin Practicum, Hoorcollege en (de eerste keren) een sessie vanuit mentoraat en vaardigheden. Alles is ook online.
Nieuwe editie boek, omdat de oude editie uit de handel is.