Prospectus

nl en

Organisation and Strategy

Course
2021-2022

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

De inhoud van het vak organisatie en strategie is onderverdeeld in drie blokken: de onderneming, de markt, en de [macro-]omgeving. Naast een theoretische verklaring van de begrippen wordt er veel aandacht besteed aan het uitleggen en de relevantie van de behandelde begrippen door middel van uitgebreide praktijkvoorbeelden. Dit gebeurt zowel in de hoorcolleges, de gastcolleges, de practica als tijdens de vaardigheden bijeenkomsten.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

De onderneming:

 • De horizontale en verticale grenzen van de onderneming.

 • Agency en coordinatie.

 • Alternatieven voor maak-of-koop beslissingen.

 • Diversificatie.

De markt:

 • Concurrenten en concurrentie.

 • Strategische committering en prijsrivaliteit.

 • Toetreding en uittreding.

De [macro-]omgeving:

 • Strategische positionering en concurrentievoordeel.

 • Innovatie.

 • De macro-omgeving van de onderneming.

Leerdoelen

 • Zowel theoretisch als empirisch identificeren van de grenzen van een bedrijf.

 • Identificeren en analyseren van strategische reacties van bedrijven op veranderingen in de externe omgeving – zowel in de industriële als de macroeconomische omgeving.

 • Het schrijven van een consequent beredeneerd en goed gestructureerd academisch onderzoekspaper.

Rooster

Het rooster is te vinden via de studenten website.
Zie SIN-online van de ESE voor het meest actuele rooster en de zalen.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Practicumcollege

Toetsing

 • Opdrachten, essays,... (30%).

 • Schriftelijk (her)tentamen met open en meerkeuze vragen (70%).

Verplichte aanwezigheid bij tenminste 70% van de practica (deze verplichting geldt niet - indien van toepassing - voor HBO/WO-schakelstudenten, cursisten en studenten die reeds eerder een geldig - in OSIRIS geboekt - maar onvoldoende vakresultaat hebben behaald)

Brightspace

Bereikbaar via SIN-online van ESE.

Literatuur

 • Besanko, D. et al. Economics of Strategy. 7th edition, International Student Version. E-book of Wiley Custom hardcopy.

Aanmelden

Studenten dienen zich zowel in Leiden als in Rotterdam aan te melden voor het tentamen.

 • Leiden:
  Aanmelden via uSis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
  Activiteitencodes te vinden via de studentenwebsite onder de tab 'Wiskunde en Natuurwetenschappen'.

 • Rotterdam: Aanmelden in Rotterdam.

Contact

Website

Organisatie en Strategie

Opmerkingen

Dit vak wordt georganiseerd door de Erasmus School of Economics en vindt plaats in Rotterdam.