Prospectus

nl en

Marketing

Course
2021-2022

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Het doel van dit vak is de voordelen aan te tonen van het toepassen van een systematische en analytische aanpak van besluitvorming in marketing.

Leerdoelen

Aan de hand van realistisch marketing vraagstukken, zullen studenten in staat zijn de 4 marketing principes te duiden in correcte terminologie

Aan de hand van de output tabel van een marketing model, zullen studenten in staat zijn:

 • de resultaten te interpreteren

 • management suggesties voor te stellen

Aan de hand van een realistisch marketing vraagstuk, zullen studenten in staat zijn:

 • een marketing onderzoek te ontwikkelen

 • Verschillende databronnen te vergelijken

 • Verschillende marketing methoden te vergelijken

Aan de hand van voorbeelden in de practica, zullen studenten in staat zijn data te analyseren voor gelijkaardige marketing vraagstukken.

Rooster

Het rooster is te vinden via de LIACS website.
Zie voor het meest actuele rooster en de zalen SIN-online van de Erasmus School of Economics.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Practicumcollege

Toetsing

 • Opdrachten (5%)

 • Schriftelijker (her-)tentamen met open vragen (95%)

Brightspace

Bereikbaar via SIN online van ESE.

Literatuur

Verplicht:

 • Palmatier and Sridhar (2021), Marketing Strategy: Based on First Principles and Data Analytics (9781352011463)

Aanmelden

Studenten dienen zich zowel in Leiden als in Rotterdam aan te melden voor het tentamen.

 • Leiden:
  Aanmelden via uSis: Selfservice > Sudentencentrum > Inschrijven
  Activiteitencodes te vinden via de studentenwebsite onder de tab 'Wiskunde en Natuurwetenschappen'.

 • Rotterdam: Aanmelden in Rotterdam.

Contact

Vakcoördinator en contactpersoon ESE: dr. M. (Michiel) van Crombrugge.
Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee.

Website

Marketing.

Opmerkingen

Dit vak wordt georganiseerd door de Erasmus School of Economics en vindt plaats in Rotterdam.