Prospectus

nl en

Integration: Project-Management

Course
2021-2022

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

De theorie van projectmanagement zal worden behandeld in interactieve hoorcolleges. De studenten voeren in teamverband een project uit voor een opdrachtgever. Ze ervaren de weerbarstigheid van het formuleren van een projectdoel en het definiëren en opleveren van projectresultaten. Ze beleven de dynamiek van het werken in een team en krijgen inzicht in hun vermogen om effectief te communiceren met elkaar en met de opdrachtgever.

Aanbevolen voorkennis: Integratie: Business-IT-Alignment.

Leerdoelen

De studenten leren de basisprincipes en –elementen van projectmanagement kennen. Ze doorzien de succesfactoren van een project en begrijpen dat onzekerheden veelal niet vermeden maar gemanaged moeten worden. Door middel van een casus leren ze elementaire projectmanagementtechnieken toe te passen. Ze onderkennen de grote toegevoegde waarde van presentatietechnieken en verbeteren hun vaardigheden op dit gebied.

Rooster

De meest recente roosters zijn te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

Per week 2 uur hoorcollege en 1 uur werkcollege. Tussen colleges door werken aan opdracht op projectmatige wijze.

Toetsing

Toetsing vindt plaats op de volgende gebieden:

  1. Groepscijfer: opdracht voor de klant
  • 40% Tijdigheid en kwaliteit van de levering van projectresultaten.

  • 20% Kwaliteit van de eindpresentatie.

  • 40% Mate van projectbeheersing en de aantoonbaarheid daarvan. Belangrijke beoordelingselementen zijn: a. Plan van Aanpak b. Statusrapportage
    Nb.: Rol van projectmanager dient gedurende het project gewisseld te worden binnen de projectgroep.

  1. Individueel cijfer:
  • 70% Schriftelijk tentamen

  • 15% Participatie tijdens college (mate en niveau)

  • 15% Het schrijven van een stuk met het oog op zelfreflectie van gedrag tijdens het project.

Het eindcijfer wordt bepaald door het gemiddelde te nemen van de toetselementen 1 en 2.

De docent zal de studenten informeren hoe de inzake en de nabespreking van de tentamen zal plaatsvinden.

Literatuur

Projectmatig werken bij de hand , Rudy Kor, Kluwer, 2e geheel herziene druk, 1e oplage 2009. ISBN 9789013064070.

Aanmelden

Aanmelding voor vakken verloopt via uSis. Hiervoor is de uSis-code van het vak nodig, die te vinden zijn in de Studiegids. Meer info over het inschrijven voor vakken of tentamens is hier te vinden.

MyTimetable

In MyTimetable kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je in uSis staat ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging.

Vragen? Bekijk de video-instructie, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk.

Brightspace

Inschrijving voor vakken verloopt via uSis. Wanneer je je hier inschrijft voor een bepaald vak krijg je automatisch ook toegang tot de omgeving van dit vak via Brightspace.

Voor meer informatie over Brightspace kun je op deze link klikken om de handleidingen van de universiteit te bekijken. Bij overige vragen of problemen kan contact opgenomen worden met de helpdesk van de universiteit Leiden.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee.