Prospectus

nl en

Finance 1

Course
2021-2022

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Dit vak behandelt de kennis die nodig is om een onderneming te kunnen waarderen. De waarde van de onderneming beinvloedt de beurskoers van een aandeel van die onderneming en bepaalt de prijs die betaalt wordt voor de aandelen van de onderneming bij een fusie of overname. Vanuit de perspectieven van een financieel manager en de financiers van de onderneming behandelt Finance 1: valuation hoe investerings- en financieringsbeslissingen de waarde van de onderneming beïnvloeden. We gaan niet alleen uit van de klassieke rationele winst-maximalisatie denkwijze, maar besteden ook aandacht aan recente ontwikkelingen op het gebied van behavioural finance en het financieren van duurzaamheid.

Finance 1: valuation omvat hoorcolleges, tutorial sessions, webcasts en on-line oefeningen. Tijdens de wekelijks colleges behandelen verschillende docenten de stof. Tijdens de tutor sessions worden actuele case studies besproken, waardoor studenten zien hoe de stof wordt toegepast bij echte investeringsbeslissingen, beursintroducties en overnames. In webcasts worden oefeningen besproken en geven docenten extra toelichting.

Leerdoelen

Na het volgende van Finance 1: valuation mag een student verwachten dat hij / zijweet wat cash-flows zijn en de waarde van toekomstige cash-flows kan vertalen naar de waarde van vandaag;
financiële rekenkunde beheerst;

 • de financiele informatie van een onderneming kan interpreteren en een inschatting kan maken van de waarde van een onderneming;

 • de basis-principes van ondernemingsfinanciering en beleggen begrijpt;

 • voorbeelden heeft gezien van werkelijke beursintroducties, fusies en overnames en bedrijfswaarderingen;

 • een beter perspectief heeft over de waarde van de onderneming en duurzaamheid.

Rooster

Het rooster is te vinden via de studenten website.
Zie voor het meest actuele rooster, SIN-online van de Erasmus School of Economics.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Practicumcollege

 • Sommencollege

Toetsing

The final grade is the result of essay questions, where a student may make an extra question if he/she participated in on-line quizzes every week and has obtained a score of at least 80% correct answers every week.

Brightspace

Bereikbaar via SIN online van ESE.

Literatuur

 • Berk, J. en P. DeMarzo, Corporate Finance, Pearson, 5th Global edition, 2020 (ISBN 9781292304151)

 • Aanbevolen: Canvas, voor het maken van de sommen in de quizzes.

Aanmelden

Studenten dienen zich zowel in Leiden als in Rotterdam aan te melden voor het tentamen.

 • Leiden:
  Aanmelden via uSis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
  Activiteitencodes te vinden via de studentenwebsite onder de tab 'Wiskunde en Natuurwetenschappen'.

 • Rotterdam: Aanmelden in Rotterdam.

Contact

Vakcoördinator/Contactpersoon ESE: dr. NL van der Sar.
Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee.

Website

Finance.

Opmerkingen

Dit vak wordt georganiseerd door de Erasmus School of Economics en vindt plaats in Rotterdam.

*Wijziging t.o.v. voorgaand jaar

Finance 1 is behoorlijk anders dan in andere jaren. De leerdoelen zijn hetzelfde. Maar in samenwerking met studenten en studieverenigingen en op basis van evaluaties is de vorm van Finance 1 behoorlijk veranderd.

De belangrijkste veranderingen zijn:

1: tentamen. Het tentamen bestaat uit open vragen. In vorige jaren was het tentamen multiple choice.
2: wekelijkse tussentoetsen. Deze vervallen. In plaats daarvan wordt via Canvas wekelijks een quiz met vragen aangeboden. Voor studenten die elke week meedoen en wekelijks een score halen van 80% of meer, kunnen op het tentamen een extra vraag maken.
3: menukaart. De studenten wordt een menukaart aangeboden, waarin aangegeven wordt hoe je het vak op verschillende manieren kan volgen.
4: tutorials. De opzet van de tutorsessies is veranderd. Dit zijn geen sessies meer waarin sommen worden voorgemaakt. In plaats daarvan worden praktijkcases bediscussieerd.
5: literatuur. Het werkboek wordt niet meer gebruikt. De wekelijkse quizzes in Canvas zijn hiervoor in de plaats gekomen.
Extra
After the third week, we'll organise a mid-term exam that accounts for 20% of the grade for Finance 1. The grade for the mid-term exam is only valid for the school year 2020-2021 and will not be valid after that. The mid term exam focuses on financial calculus and on the materials of the first three weeks. We'll announce later how we'll organise this exam.

The written final exam accounts for 80% in the final grade. This exam covers the whole course, including the first three weeks. The final exam will not be a multiple choice exam as was usual in previous years. Instead it will be a case study and with open questions.