Prospectus

nl en

Macroeconomics (IT)

Course
2021-2022

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Inleiding

 • Nationale Rekeningen

 • Economische Groei

 • Arbeidsmarkt

 • Budgetrestricties

 • Consumptie en Investeringen

 • Geldvraag en Geldaanbod

 • Macro-economisch evenwicht

 • Inflatie

 • Macro-economisch evenwicht met inflatie

 • Financiële markten

 • De wisselkoers

 • Vraagbeleid

 • Budgettair beleid en overheidsschuld

 • Aanbodbeleid

Leerdoelen

 • Theoretisch inzicht verkrijgen in de manier waarop (micro-)economische interacties tussen producenten, consumenten en de overheid leiden tot de macro-economische realiteit;

 • Empirische kennis vergaren van het functioneren van de economie op macro-economisch niveau (voor individuele landen en de wereld als geheel);

 • Analyse uitvoeren van de invloed van overheidspolitiek op de macro-economie.

Rooster

Het rooster is te vinden via de studenten website.
Zie SIN-online van de Erasmus School of Economics voor het meest actuele rooster.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Practicumcollege

Toetsing

Verplichte aanwezigheid bij tenminste 70% van de practica (deze verplichting geldt niet - indien van toepassing - voor HBO/WO-schakelstudenten, cursisten en studenten die reeds eerder een geldig - in OSIRIS geboekt - maar onvoldoende vakresultaat hebben behaald)

 • Tussentoets met open vragen (30%)

 • Schriftelijk (her)tentamen met meerkeuze vragen (70%)

Brightspace

Bereikbaar via SIN online van ESE.

Literatuur

 • Burda, M., and C. Wyplosz, Macroeconomics: a European text, 7th edition, Oxford University Press.

Aanmelden

Studenten dienen zich zowel in Leiden als in Rotterdam aan te melden voor het tentamen.

 • Leiden:
  Aanmelden via uSis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
  Activiteitencodes te vinden via de studentenwebsite onder de tab 'Wiskunde en Natuurwetenschappen'.

 • Rotterdam: Aanmelden in Rotterdam.

Contact

Vakcoördinator ESE: dr. LCG Pozzi.
Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee.

Website

Macro Economie.

Opmerkingen

Dit vak wordt georganiseerd door de Erasmus School of Economics en vindt plaats in Rotterdam.