Prospectus

nl en

The Russian Economy

Course
2021-2022

Toegangseisen

Kennis van de Russische taal is vereist.

Beschrijving

Deze cursus geeft een omvattend overzicht van de Russische economie sinds 1991, met een nadruk op de meest recente jaren. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod: energievraagstukken, corruptie, de erfenis van de Sovjeteconomie, economische hervormingen, informele economie, migratie, de relatie tussen politiek en economische belangen, en externe economische relaties.

Leerdoelen

Het primaire doel van het college is om de kennis van en het inzicht in de Russische economie te bevorderen. Studenten leren over de belangrijkste onderwerpen ten aanzien van de recente geschiedenis en de huidige status van de Russische economie. Academische onderzoeksvaardigheden worden verder ontwikkeld aan de hand van een reeks geschreven opdrachten. Aan het einde van het college zijn studenten in staat om:

  • Verslag te doen van hun kennis van en inzicht in de Russische economie in schriftelijke opdrachten, een schriftelijk tentamen, en mondelinge presentaties.

  • Ontwikkelingen in de Russische economie te interpreteren en duiden op basis van inzichten uit het vakgebied van de politieke economie (political economy).

  • Mediaberichten over de Russische economie (in het Russisch, Nederlands en Engels) kritisch te beoordelen en in een bredere context te plaatsen.

  • De beleidsrelevantie van ontwikkelingen in de Russische economie vast te stellen en te verklaren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Korte geschreven opdrachten, presentaties en een tentamen.

Weging

Opdrachten 40%
Presentaties 20%
Tentamen 40%

Het vak wordt met een voldoende afgesloten als het gewogen gemiddelde een 5.50 of hoger is.

Herkansing

Alleen het tentamen kan worden herkanst.

Nabespreking tentamen

Neem contact op met de docent voor inzage in het tentamen.

Literatuurlijst

Een reeks wetenschappelijke tijdschriftartikelen en boekhoofdstukken die worden aangekondigd in de studiehandleiding.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.