Prospectus

nl en

Designing Your Life (NL) - SEM2

Course
2021-2022

UPDATE 18 februari: Vanwege de storm is er op 18 februari géén college. Een nieuwe datum zal later ingepland worden.

Disclaimer: in verband met de coronavirus pandemie is deze cursusbeschrijving onder voorbehoud.

Disciplines: Psychologie, carrièreontwikkeling, Design
Thema's: Life design, Design Thinking, creativiteit, loopbaanoriëntatie, arbeidsmarktvoorbereiding, netwerken
Vaardigheden:
De studenten leren om:

 • De methode van Design Thinking toe te passen op het eigen levenspad

 • Te identificeren waar ze energie van krijgen

 • Verschillende toekomsten uit te tekenen

 • Hun creatief zelfvertrouwen te vergroten

 • Op een niet-gladde manier te netwerken

 • Keuzes te maken

Toelatingseisen:

Dit vak is een (extracurriculaire) Honours Class: een keuzeonderdeel binnen het Honours College. Daarnaast kunnen derdejaars studenten die niet het Honours College programma volgen zich ook aanmelden voor de Bachelor Honours Classes. Er vindt een selectie plaats o.a. op basis van motivatie en gemiddeld cijfer van de bacheloropleiding.

Beschrijving:

Wat wil je later worden als je groot bent? Wat ga je dan precies doen met die studie van je? We kennen deze vragen allemaal, maar we hebben lang niet altijd een antwoord paraat. Het vormgeven van je toekomst is dan ook het lastigste en belangrijkste ontwerpvraagstuk dat je tegen gaat komen in je leven. En de vragen blijven ook steeds terugkomen! Deze Honours Class geeft je de handvatten om hier op een relaxte en creatieve manier mee om te gaan, zodat je met vertrouwen de toekomst tegemoet gaat.

We doen dit door de methode van Design Thinking toe te passen op je toekomst. Zo ga je eerst je identificeren waar je wel of geen energie van krijgt, en construeer je een kompas om richting te geven aan je life design. Vervolgens ga je brainstormen over meerdere toekomstpaden voor jezelf, en ga je die uitproberen door netwerkgesprekken. We werken ook een design thinking mindset, want ontwerpers weten dat perfectie niet haalbaar is, dat falen onderdeel van het proces is, en dat je creativiteit altijd een volgende stap kunt zetten. Door creativiteits- en ontwerpoefeningen bouw je aan je creatief zelfvertrouwen.

Dit vak gebruikt literatuur uit de hoek van design, psychologie en loopbaanontwikkeling. In kleine subgroepjes, begeleid door een studentmentor, werk je aan persoonlijke vraagstukken. Door verschillende journaling opdrachten en netwerkgesprekken treed je buiten je comfortzone en bouw je aan je gereedschapskist om met vertrouwen je toekomst tegemoet te treden.

Leerdoelen:

Na succesvolle afronding van dit vak zal de student:

 • Kernconcepten rondom loopbaanontwikkeling begrijpen

 • De methode van Design Thinking toe kunnen passen op het eigen levenspad

 • Meer vertrouwen hebben in de eigen creativiteit

 • Minder dysfunctionele gedachten hebben over de toekomst

Programma en rooster:

De bijeenkomsten van deze class zullen plaatsvinden op volgende vrijdagen van 11.15 - 13.00.

Sessie 1: 18 februari GEANNULEERD
Vanwege de storm is er op 18 februari géén college

Sessie 2: 25 februari
The Design Thinking mindset

Sessie 3: 4 maart
Designing Your Life in grote stappen

Sessie 4: 11 maart
Van Odyssey Sketches naar netwerkgesprekken

Sessie 5: 18 maart
Mini-training netwerkgesprekken

Sessie 6: 24 maart
Acceptatie & barriers overwinnen

Sessie 7: 8 april
Empathie & strengths

Sessie 8: 22 april
Brainstormen en nog meer prototypes

Sessie 9: 29 april
Omgaan met falen, imposter syndrome en perfectionisme

Sessie 10: 6 mei
Visueel denken, of: design een aansprekelijk CV

Sessie 11: 20 mei
Vervolgstappen de toekomst in

Locatie:
Oude Sterrewacht, zaal B104

Literatuurlijst:

In ieder geval het boek Designing Your Life van Bill Burnett & Dave Evans. Aanvullende literatuur wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Studielast en werkvorm:

Dit vak is 5 EC waard, wat betekent dat de studielast gelijk staat aan 140 uur, die op de volgende manier verdeeld is:

 • Seminars: 10 seminars van 2 uur (verplichte aanwezigheid) = 20 uur

 • Literatuur lezen: 4 uur/week = 40 uur

 • Praktische opdrachtens: 6 uur/week = 60 uur

 • Afsluitende reflectieopdracht: 20 uur

Toetsing:

Omdat je lastig een cijfer kunt geven voor je toekomstontwerp, vindt de beoordeling plaats op basis van voldoende/onvoldoende, waarbij participatie, voltooiing van de opdrachten en de afsluitende reflectieopdracht allen voldoende moeten zijn om het vak succesvol af te sluiten. Details zullen besproken worden in het eerste college.

Brightspace en uSis:

Brightspace wordt gebruikt in dit vak. De registratie in Brightspace zal centraal worden gedaan.

Let op: studenten hoeven zich niet aan te melden in uSis voor de Bachelor Honours Classes. De registratie zal centraal worden gedaan.

Aanmelden

Aanmelden voor dit vak is mogelijk van 1 november tot en met 11 november 2021 via de Honours Academy. De aanmeldlink zal op de studenten website van de Honours Academy worden geplaatst.

Let op: studenten hoeven zich niet aan te melden in uSis voor de Bachelor Honours Classes. De registratie zal centraal worden gedaan voor begin van het vak.

Contact

Bram Hoonhout: b.m.hoonhout@ha.leidenuniv.nl