Prospectus

nl en

Scheikunde

Course
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

De student verkrijgt een helder begrip van de structuur van atomen, de opbouw van het periodiek systeem en trends in chemische en fysische eigenschappen van atomen. Op basis hiervan kan de student uitleggen hoe chemische bindingen tot stand komen, welke ruimtelijke structuren moleculen aannemen en chemische eigenschappen van moleculen verklaren. De student raakt bekend met de energetische aspecten van moleculen en het maken en breken van bindingen. Daarnaast verwerft de student kennis over naamgeving en eigenschappen van elementaire (an)organische verbindingen om reacties te kunnen beschrijven en voorspellen.

Leerdoelen

  • Begrip van de structuur van atomen

  • Begrip opbouw van het periodiek systeem

  • Begrip trends in chemische en fysische eigenschappen van atomen

  • Begrip chemische binding en op basis hiervan de ruimtelijke structuren moleculen bepalen

  • Begrip van energetische aspecten van moleculen en het maken en breken van bindingen

  • Kennis over naamgeving en eigenschappen van elementaire (an)organische verbindingen om reacties te kunnen beschrijven en voorspellen

Rooster

In MyTimetable (na login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee je het grootste deel van je rooster (zalen en tijden) kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging (stel in onder 'Instellingen' na login).
Vragen over MyTimeTable? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk

LET OP:
In MyTimeTable kunnen we op dit moment niet álle roosterinformatie weergeven, dus CHECK ALTIJD ÓÓK

  • het overzichtsrooster op de Brightspace module ‘Bachelor Bio-Farmaceutische Wetenschappen’ voor een compact overzicht van de opbouw van ieder studiejaar, incl. timing van herkansingen en studiegerelateerde activiteiten zoals voorlichting, symposia, etc.. ÉN

  • het detailrooster op de Brightspace module van ieder vak (na inschrijving), 2-3 weken voor een vak begint. Jouw persoonlijke detailrooster kan nl. afwijken bijv. vanwege opsplitsen in groepen, tussentijdse deadlines, gastdocenten, etc.. Het detailrooster van het vak op Brightspace is leidend.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges. Verplichte huiswerkopgaven via de Connect website.

Toetsing en weging

Verplichte huiswerktoetsen via de Connect website + schriftelijk tentamen. Het eindcijfer bestaat uit het gemiddelde van de huiswerktoetsen (25%) en het schriftelijk tentamen (75%).
NB De tentamenvragen zijn in het Engels gesteld, studenten mogen in het Nederlands of Engels antwoorden.

Literatuurlijst

Dit boek is verplicht: Custom boek, welke uitsluitend via de Study Store wordt verkocht als pakket met een e-book versie en een licentie voor het gebruik van de Connect website :
Chemistry 1 voor Universiteit Leiden (6th Ed) , ISBN 9781447090250
Uitgever: McGraw-Hill.
LET OP de licentie voor de Connect website is maar 1 jaar geldig en de toegangscode staat op een kaart die los bij het boek zit: koop dus nooit een 2e hands boek en gooi de kaart met toegangscode niet weg, omdat je dan de verplichte huiswerkopgaven en -toetsen niet kunt maken (25% van eindcijfer).

Inschrijven

Alle studenten die voor het eerst starten met de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen worden door de opleiding ingeschreven voor alle vakken en tentamens van het eerste semester.
Voor overige studenten geldt: om deel te kunnen nemen aan dit vak is inschrijving in uSis verplicht, gebruik daarvoor My StudyMap. Voor dit vak geldt de standaard inschrijftermijn van 14 kalenderdagen vóór de eerste activiteit van het vak.
LET OP NIEUW: inschrijving voor (her)tentamens betreft slechts een vóóraanmelding, je (her)tentameninschrijving is pas definitief als je deze via My StudyMap hebt bevestigd. Inschrijven en bevestigen van deelname aan het (her)tentamen kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen vóór de (her)tentamendatum; daarna kun je alleen deelnemen als er sprake is van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden.
NB Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen, ook uitschrijven als je niet deelneemt is verplicht.

Contact

Dhr. Dr. S.J. Wezenberg

Opmerkingen

Niet van toepassing.