Prospectus

nl en

Fysiologie van ADME

Course
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

De toediening van een farmacon heeft als doel een therapeutisch effect te bewerkstelligen. Hiervoor moet de werkzame stof in de juiste concentratie op de plaats van werking terecht komen. Tijdens Fysiologie van ADME worden de fysiologische processen besproken die de farmaco- en toxicokinetiek van een geneesmiddel bepalen. Mechanismen van absorptie, distributie, metabolisme (ook wel “biotransformatie”) en eliminatie van geneesmiddelen worden behandeld. Ook wordt een aanzet gegeven voor het begrip van de farmaco- en toxicodynamische parameters die de werking van geneesmiddelen bepalen.

Leerdoelen

 • De studenten kunnen kenmerken van ADME: Absorptie, Distributie, Metabolisme, en Excretie van farmaca, definiëren

 • De studenten kunnen biotransformatie (metabolisme) reacties voorspellen aan de hand van de chemische eigenschappen van een geneesmiddel.

 • De studenten kunnen de gevolgen van biotransformatie reacties beargumenteren voor de werkzaamheid en toxiciteit van een geneesmiddel.

 • De studenten kunnen de parameters die de farmaco-/toxicokinetiek van een geneesmiddel beïnvloeden definiëren.

 • De studenten kunnen de gevolgen van de farmaco-/toxicokinetiek beargumenteren in het kader van gewenste en ongewenste effecten van een geneesmiddel.

 • De studenten kunnen de fundamentele werkingsmechanismen van farmaca definiëren in termen van receptoren, signaaltransductie, geneesmiddel interacties, en diverse typen antagonisme.

Rooster

In MyTimetable (na login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee je het grootste deel van je rooster (zalen en tijden) kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging (stel in onder 'Instellingen' na login).
Vragen over MyTimeTable? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk

LET OP:
In MyTimeTable kunnen we op dit moment niet álle roosterinformatie weergeven, dus CHECK ALTIJD ÓÓK

 • het overzichtsrooster op de Brightspace module ‘Bachelor Bio-Farmaceutische Wetenschappen’ voor een compact overzicht van de opbouw van ieder studiejaar, incl. timing van herkansingen en studiegerelateerde activiteiten zoals voorlichting, symposia, etc.. ÉN

 • het detailrooster op de Brightspace module van ieder vak (na inschrijving), 2-3 weken voor een vak begint. Jouw persoonlijke detailrooster kan nl. afwijken bijv. vanwege opsplitsen in groepen, tussentijdse deadlines, gastdocenten, etc.. Het detailrooster van het vak op Brightspace is leidend.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Toetsing en weging

Schriftelijk tentamen.

Literatuurlijst

Aanbevolen:

 • S.E. Rosenbaum; Basic Pharmacokinetics and Pharmacodynamics: An Integrated Textbook and Computer Simulations; Wiley; 2e editie; ISBN 9781119143154

 • C.D. Klaassen; Casarett & Doull’s Toxicology; McGraw-Hill Education; 9e editie; ISBN 9781259863745

 • Mulroney & Myers; Netter's Essential Physiology; Elsevier; 2e editie; ISBN 9780323358194

Inschrijven

Om deel te kunnen nemen aan dit vak is inschrijving in uSis verplicht, gebruik daarvoor My StudyMap. Voor dit vak geldt de standaard inschrijftermijn van 14 kalenderdagen vóór de eerste activiteit van het vak.

LET OP NIEUW:

 • inschrijving voor (her)tentamens betreft slechts een vóóraanmelding, **je (her)tentameninschrijving is pas definitief als je deze via My StudyMap hebt bevestigd.

 • ** Inschrijven en bevestigen van deelname aan het (her)tentamen kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen vóór de (her)tentamendatum; daarna kun je alleen deelnemen als er sprake is van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden.

 • NB Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen, ook uitschrijven als je niet deelneemt is verplicht.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Dhr. Prof. dr. E.H.J. Danen

Opmerkingen

Niet van toepassing.