Prospectus

nl en

Practicum Ontwerp en synthese

Course
2022-2023

LET OP: het 2e semester is nog niet geroosterd, onderwijsvorm en toetsing zijn nog onder voorbehoud.

Toegangseisen

Aan het practicum mag niet eerder worden deelgenomen dan nadat het onderdeel Veiligheid binnen het vak Inleiding BFW met goed gevolg is afgelegd.

Beschrijving

Binnen het practicum ontwerp & synthese maken de studenten kennis met verschillende facetten van het onderzoek binnen de farmacochemie. De studenten synthetiseren en analyseren nieuwe verbindingen, die vervolgens ook in een model-systeem getest worden om hun werking op een receptor te bepalen. Aan het einde van het practicum worden alle resultaten van alle studenten verzameld. Op basis van deze verzamelde resultaten wordt een verslag geschreven in de stijl van een wetenschappelijke publicatie in het veld van de farmacochemie.

Leerdoelen

Aan het einde van het vak kan de student

  1. gegeven farmacologische/fysisch chemische/structurele data van meerdere liganden op een receptor interpreteren en gebruiken om de “drug likeness” van een ligand te evalueren.
  2. structurele analyse van simpele producten uitvoeren met behulp van NMR-analyse.
  3. de stappen die in het laboratorium plaatsvinden in een farmacochemische setting herkennen en het belang van die stappen toelichten met resultaten behaald uit die stappen.
  4. primaire wetenschappelijke data en literatuur verwerken tot een wetenschappelijk verantwoord verslag in artikel-vorm.

Rooster

In MyTimetable (na login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee je het grootste deel van je rooster (zalen en tijden) kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging (stel in onder 'Instellingen' na login).
Vragen over MyTimeTable? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk

LET OP:
In MyTimeTable kunnen we op dit moment niet álle roosterinformatie weergeven, dus CHECK ALTIJD ÓÓK

  • het overzichtsrooster op de Brightspace module ‘Bachelor Bio-Farmaceutische Wetenschappen’ voor een compact overzicht van de opbouw van ieder studiejaar, incl. timing van herkansingen en studiegerelateerde activiteiten zoals voorlichting, symposia, etc.. ÉN

  • het detailrooster op de Brightspace module van ieder vak (na inschrijving), 2-3 weken voor een vak begint. Jouw persoonlijke detailrooster kan nl. afwijken bijv. vanwege opsplitsen in groepen, tussentijdse deadlines, gastdocenten, etc.. Het detailrooster van het vak op Brightspace is leidend.

Onderwijsvorm

Practicum, zelfstudie, computerpracticum, verslaglegging
Voor het practicum geldt dat aanwezigheid gedurende het gehele practicum verplicht is.

Toetsing en weging

Het practicumcijfer is opgebouwd uit: Praktijkcijfer (30%), labjournaal (20%) en verslag (50%).
Het gewogen gemiddelde van alle practicumonderdelen dient minimaal 6,0 te bedragen; er is geen minimum per deelcijfer.
Voor studenten die in of voor 2018-2019 al aan een onderdeel van het vak Thema Ontwerp en Synthese hebben deelgenomen geldt dat er pas EC worden toegekend als alle andere onderdelen van het vak ook succesvol afgerond zijn.

Literatuurlijst

  • G.L. Patrick. An introduction to medicinal chemistry (6de editie). Uitgever: Oxford. ISBN: 9780198749691.

Inschrijven

Om deel te kunnen nemen aan dit practicum is inschrijving in uSis verplicht, gebruik daarvoor My StudyMap.

**LET OP:

  • de inschrijving voor dit practicum sluit 28 dagen** vóór de eerste activiteit = het introductiecollege van het practicum.

  • NB Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen, ook uitschrijven als je niet deelneemt is verplicht.

Contact

Dhr. Dr. D. van der Es

Opmerkingen

Niet van toepassing.