Prospectus

nl en

Immunologie

Course
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

In deze cursus wordt stapsgewijs inzicht verkregen in de opbouw en functioneren van het menselijk afweersysteem. Hierbij staan de immunologische processen en mechanismen voor een adequate afweer tegen bacteriën en virussen centraal. De onderwerpen die aanbod komen tijdens de cursus zijn onder andere: aangeboren immuniteit, verworven immuniteit, auto-immuniteit, immuundeficiënties en tumorimmunologie. Tevens wordt toegelicht hoe het immuunsysteem beïnvloed kan worden met medicatie om ziekten te behandelen, en op wat voor manier het immuunsysteem een rol speelt bij afstoting na transplantatie.

Leerdoelen

 • De student begrijpt de ontwikkeling en organisatie van het menselijk immuunsysteem en kan beschrijven hoe lichaamsvreemde partikels door het immuunsysteem worden herkend en vervolgens effectief worden verwijderd.

 • De student heeft inzicht in de cellulaire en niet-cellulaire componenten van het menselijk immuunsysteem en kan de rol die deze componenten spelen in de afweer tegen micro-organismen die het lichaam binnendringen beschrijven.

 • De student kan beschrijven hoe na een eerste contact met een lichaamsvreemd micro-organisme een immunologisch geheugen ontstaat en begrijpt hoe dit ook door vaccinatie kan worden bereikt.

 • De student kan beredeneren hoe afwijkingen of deficiënties in het functioneren van het immuunsysteem kunnen leiden tot autoimmuunziekten, overgevoeligheidsreacties of infectieziekten.

 • De student kan beschrijven op welke wijzen het immuunsysteem kan reageren op tumoren.

 • De student kan beredeneren op welke wijze manipulatie van het immuunsysteem kan worden ingezet voor therapeutische doeleinden.

 • De student kan beschrijven hoe het immuunsysteem betrokken is bij afstotingsverschijnselen na transplantatie.

Rooster

In MyTimetable (na login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee je het grootste deel van je rooster (zalen en tijden) kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging (stel in onder 'Instellingen' na login).
Vragen over MyTimeTable? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk

LET OP:
In MyTimeTable kunnen we op dit moment niet álle roosterinformatie weergeven, dus CHECK ALTIJD ÓÓK

 • het overzichtsrooster op de Brightspace module ‘Bachelor Bio-Farmaceutische Wetenschappen’ voor een compact overzicht van de opbouw van ieder studiejaar, incl. timing van herkansingen en studiegerelateerde activiteiten zoals voorlichting, symposia, etc.. ÉN

 • het detailrooster op de Brightspace module van ieder vak (na inschrijving), 2-3 weken voor een vak begint. Jouw persoonlijke detailrooster kan nl. afwijken bijv. vanwege opsplitsen in groepen, tussentijdse deadlines, gastdocenten, etc.. Het detailrooster van het vak op Brightspace is leidend.

Onderwijsvorm

Hoor-/responsiecolleges.

Toetsing en weging

Schriftelijk tentamen (“gesloten boek tentamen”) bestaande uit meerkeuzevragen.

Literatuurlijst

Abbas, Lichtman & Pillai. Basic Immunology, Functions and Disorders of the Immune System, 6th edition (2019). Uitgever; Elsevier. ISBN code: 9780323549431

Inschrijven

Om deel te kunnen nemen aan dit vak is inschrijving in uSis verplicht, gebruik daarvoor My StudyMap. Voor dit vak geldt de standaard inschrijftermijn van 14 kalenderdagen vóór de eerste activiteit van het vak.

LET OP NIEUW:

 • inschrijving voor (her)tentamens betreft slechts een vóóraanmelding, **je (her)tentameninschrijving is pas definitief als je deze via My StudyMap hebt bevestigd.

 • ** Inschrijven en bevestigen van deelname aan het (her)tentamen kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen vóór de (her)tentamendatum; daarna kun je alleen deelnemen als er sprake is van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden.

 • NB Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen, ook uitschrijven als je niet deelneemt is verplicht.

Contact

Dr. B.A. Slütter

Opmerkingen

Niet van toepassing.